Hợp tác cùng phát triển

Dịch vụ Quản lý tài sản đầu tư

TẠI SAO CẦN CÓ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ? 

Đầu tư không chỉ là một quyết định mua bán có lời mà là một hành trình tích lũy kinh nghiệm và nếp sống tích lũy đầu tư để bạn có khả năng kiến tạo thu nhập từ đầu tư và danh mục tài sản an toàn hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tài chính trọn đời.  

Tài khoản đầu tư là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống trong thế kỷ 21, khi chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng đến bất ngờ của nhịp sống đô thị, khi mà đời sống tuổi già sau nghỉ hưu kéo dài tương đương với thời gian làm việc của một đời người, con người hiện đại ngày càng có nhiều nhu cầu đa dạng. Trong khi đó chúng ta phải đối diện với thực tế thu nhập không bắt kịp được đà phi mã này.

Do đó, đầu tư tài chính là một kỹ năng phải có của một công dân của thế kỷ 21 để bảo vệ được sự tự do và an tâm tài chính cho chính mình và gia đình. Sứ mệnh của VNDIRECT là giúp khách hàng tự lập kế hoạch tài chính, bắt đầu sớm hành trình đầu tư – như một kỹ năng sống thiết yếu để hướng tới sức khỏe tài chính trọn đời.

Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ theo các phương thức sau: 

(1) Tiết kiệm Tích sản hưu trí – Gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý danh mục tích sản hưu trí giúp khách hàng thiết lập kỷ luật tiết kiệm đầu tư và bảo vệ tài sản an toàn cho mục đích an tâm hưu trí. 

(2) DGO – Gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến

(3) Ủy thác đầu tư (DMA) – Gói dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản được đội ngũ chuyên gia đầu tư thiết kế sẵn theo các chiến lược mục tiêu khác nhau

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Khách hàng đăng ký dịch vụ qua tài khoản iVND hoặc liên hệ Bộ phận DWEALTH theo số điện thoại 04 3972 4568 (Máy lẻ: 12131).

DMCA.com Protection Status