Hợp tác cùng phát triển

Thị trường tiền tệ

Tìm theo ngày

06/04

năm 2023

Báo cáo thị trường tiền tệ – Thời điểm đảo chiều của chính sách tiền tệ

Thị trường tiền tệ 1940

FED đã nâng phạm vi mục tiêu cho lãi suất điều hành lên 4,75%-5% và để ngỏ khả năng nâng lãi suất thêm một lần nữa. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cắt giảm lãi suất chính sách hai lần…

14/03

năm 2023

Báo cáo thị trường tiền tệ – Lãi suất giảm, áp lực tỷ giá hạ nhiệt

Thị trường tiền tệ 5761

Thị trường dự báo đỉnh lãi suất điều hành của FED ở mức 5-5,25%. Nghĩa là còn 2 đợt tăng nữa vào tháng 3 (0,25 điểm %) và tháng 5 (0,25 điểm %). Áp lực tỷ giá giảm do chỉ…