Hợp tác cùng phát triển

Margin – Giao dịch ký quỹ

VNDIRECT mang đến cho Khách hàng các sn phm Margin qua nn tng giao dch chuyên nghip chính sách phí chuyên bit phù hp cho các đi ng khách hàng mc tiêu khác nhau, bao gm: 

   TÊN SN PHM   THÔNG TIN CHUNG   ĐỐI TƯNG KHÁCH HÀNG  
Giao dịch ký quỹ
cơ b
n  
  
DMargin: Giao dch ký qu  

(Xem chi tiết)  

Sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ, hỗ trợ khách hàng gia tăng sức mua để nắm bắt các cơ hội giao dịch trên thị trường, giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận   Dành cho các khách hàng có kinh nghiệm giao dịch chứng khoán, hiểu biết về quản trị rủi ro trong giao dịch và trong sử dụng đòn bẩy tài chính  
Giao dịch ký quỹ nâng cao   T15  

(Xem chi tiết)  

Sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ, ưu đãi lãi sut 8%/năm trong 15 ngày đu tiên với mọi khoản vay   Dành cho khách hàng giao dịch ngắn hạn với tần suất giao dịch trung bình  
T10  

(Xem chi tiết)  

Sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ, min lãi hoàn toàn trong 10 ngày đu tiên với mọi khoản vay   Dành cho khách hàng giao dịch ngắn hạn với tần suất giao dịch cao  
DF: Vay vn đu tư chng khoán  

(Xem chi tiết)  

Gói dịch vụ tư vấn thu xếp vốn đầu tư chứng khoán, được thiết kế chuyên biệt riêng tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư.   Dành cho khách hàng lớn, có nhu cầu đặc biệt  
Dch v
b tr  
ng trưc tin bán  

(Xem chi tiết)  

  

Dịch vụ UTTB là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng, dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về của khách hàng.  

  

Dành cho khách hàng có nhu cầu ứng trước phần tiền bán chứng khoán chờ về.  

Danh mục ký quỹ cơ bản: Click vào đây để xem chi tiết 

Danh mục ký quỹ mở rộng: Click vào đây để xem chi tiết 

Nhà đu thc mc cn gii đáp hay tư vn các sn phm giao dch qu, vui lòng liên h Tng đài 1900 54 54 09 (Bm phím l s 1 4).