Hợp tác cùng phát triển

Margin – Giao dịch ký quỹ

VNDIRECT mang đến cho Khách hàng các sản phẩm Margin qua nền tảng giao dịch chuyên nghiệp và chính sách phí chuyên biệt phù hợp cho các đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhau, bao gồm:

TÊN SẢN PHẨM

THÔNG TIN CHUNG

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

T10

(Xem chi tiết)

Sản phẩm giao dịch cho dân giao dịch nhà nghề muốn tận dụng đòn bẩy để tối ưu lợi nhuận nhanh chóng với mức lãi suất thấp nhất từ 0% – Có kinh nghiệm quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán: tuân thủ kỷ luật và nguyên tắc giao dịch.
– Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, ứng biến nhanh với thị trường.
– Có nhu cầu giao dịch nhanh, liên tục, giao dịch ngắn hạn với mức lãi suất thấp.
T15

(Xem chi tiết)

Sản phẩm giao dịch ký quỹ ưu đãi lãi suất trong kỳ hạn ngắn, dành cho khách hàng ưa thích giao dịch nhanh với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 8% Dành cho khách hàng có nhu cầu giao dịch ngắn ngày, có kinh nghiệm quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán, tuân thủ kỷ luật và nguyên tắc giao dịch
D-Margin: Giao dịch ký quỹ

(Xem chi tiết)

Sản phẩm hỗ trợ tài chính cho vay đầu tư chứng khoán với tài sản đảm bảo là cổ phiếu trong danh mục cho phép giao dịch ký quỹ của UBCK Dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, hiểu biết về quản trị rủi ro trong đầu tư và sản phẩm Margin
Ứng trước tiền bán

(Xem chi tiết)

Sản phẩm nhận tiền về ngay khi khớp lệnh bán mà không cần chờ đợi tiền bán về theo quy định 16h30 ngày T+2 Dịch vụ có thể áp dụng cho tất cả các Nhà đầu tư chứng khoán
D-RTT: Rút sức mua

(Xem chi tiết)

Sản phẩm hỗ trợ vốn, cho vay thế chấp sức mua dựa trên cầm cố tài sản chứng khoán của khách hàng (trái phiếu, cổ phiếu….) phục vụ đa dạng và linh hoạt nhu cầu của khách hàng Dành cho tất cả khách hàng có sức mua tài khoản bằng cổ phiếu, trái phiếu
DF: Vay vốn đầu tư chứng khoán

(Xem chi tiết)

Gói dịch vụ tư vấn thu xếp vốn đầu tư chứng khoán, được thiết kế chuyên biệt riêng tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư. Sản phẩm dành cho các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư lớn