Hợp tác cùng phát triển

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1351.17 -1.59 (-0.12%)

HNX: 359.63 -1.39 (-0.39%)