Hợp tác cùng phát triển

Tin VNDIRECT

Những thông tin về VNDIRECT được cập nhật hàng ngày

30/09

năm 2023

 Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại HNX của Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà

Tin tức VNDIRECT 15

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc chốt danh sách trái phiếu do Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà phát hành.   1. Thông tin trái phiếu:  …

29/09

năm 2023

VNDIRECT: Thông báo nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến

Tin tức VNDIRECT 282

Kính gửi Quý khách hàng,    VNDIRECT cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, VNDIRECT xin thông báo lịch nâng cấp hệ thống giao…

29/09

năm 2023

 Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại HNX của Công ty Cổ phần CMC

Tin tức VNDIRECT 16

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc chốt danh sách trái phiếu do Công ty Cổ phần CMC phát hành.  1. Thông tin trái phiếu:  STT Mã trái…

28/09

năm 2023

Thông báo về việc thay đổi ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại HNX của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư I.P.A

Tin tức VNDIRECT 13

Căn cứ công văn số 106/2023/IPA ngày 26/09/2023 và các công văn số 107/2023/IPA ngày 27/09/2023 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư I.P.A, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu…

28/09

năm 2023

Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại HNX của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Tin tức VNDIRECT 310

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc chốt danh sách trái phiếu mã HDBL2230001 do Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh…

25/09

năm 2023

 Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại HNX của CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1

Tin tức VNDIRECT 12

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc chốt danh sách trái phiếu do CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành.  1. Thông tin trái phiếu: …

25/09

năm 2023

 Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại HNX của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam

Tin tức VNDIRECT 13

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc chốt danh sách trái phiếu do CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam phát hành.  1. Thông tin trái phiếu:  STT…

25/09

năm 2023

Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại HNX của CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam

Tin tức VNDIRECT 16

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc chốt danh sách trái phiếu mã TRECH2224002 do CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành. 1. Thông tin trái phiếu:…
DMCA.com Protection Status