Hợp tác cùng phát triển

Tin trái phiếu

Những thông tin về VNDIRECT được cập nhật hàng ngày

11/07

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN Mã GSPCB2225003 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) GSG52201

Tin trái phiếu 1107

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã GSPCB2225003 (mã giao dịch GSG52201) do Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun phát hành như sau: Tên trái phiếu Trái…

11/07

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Mã CTG2230T2/01 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) CTG123018 Mã CTG2232T2/01 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) CTG123019

Tin trái phiếu 625

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã CTG2230T2/01 – mã giao dịch CTG123018, CTG2232T2/01 – mã giao dịch CTG123019  do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành như…

12/06

năm 2024

Thông báo về việc thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ

Tin trái phiếu 1413

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu mã  CRE202001 do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ…

08/05

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN Mã SBPCB2225001 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) SBP12203 Mã SBPCB2227002 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) SBP12204 Mã SBPCB2228003 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) SBP12205

Tin trái phiếu 933

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã SBPCB2225001 (mã giao dịch SBP12203) , SBPCB2227002 (mã giao dịch SBP12204) và mã SBPCB2228003 (mã giao dịch SBP12205) do Công ty Cổ phần…

03/05

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN Mã GSPCB2225001 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) GSG12202 Mã GSPCB2227002 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) GSG12203

Tin trái phiếu 572

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã GSPCB2225001 (mã giao dịch GSG12202) và mã GSPCB2227002 (mã giao dịch GSG12203) do Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun phát…

24/04

năm 2024

Thông báo thay đổi ngày thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun

Tin trái phiếu 500

Theo thông tin từ Tổ chức phát hành trái phiếu (TCPH), Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, với vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, xin thông báo về việc thay đổi thời gian thực hiện trả lãi…

24/04

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1 Mã TD1CB2130003, TD1CB2134004, TD1CB2135006, TD1CB2135007, TD1CB2135008, TD1CB2135009, TD1CB2135010 (Mã giao dịch TDK12102, TDK12103, TDK12104, TDK12105, TDK12106, TDK12107, TDK12108)

Tin trái phiếu 513

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã TD1CB2130003, TD1CB2134004, TD1CB2135006, TD1CB2135007, TD1CB2135008, TD1CB2135009, TD1CB2135010 (Mã giao dịch TDK12102, TDK12103, TDK12104, TDK12105, TDK12106, TDK12107, TDK12108) do Công ty Cổ phần Điện…

24/04

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1 Mã TD1CB2126002 (Mã giao dịch TDK12101)

Tin trái phiếu 488

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã TD1CB2126002 (Mã giao dịch TDK12101) do Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành như sau: Tên trái…