Giới thiệu chung

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

   • Một trong những công ty chứng khoán có dịch vụ uy tín nhất trên thị trường
   • Thành lập năm 2006
   • Cổ đông sáng lập: Tập đoàn đầu tư tài chính IPA.
   • Giấy phép hoạt động: 22/UBCK – GPHĐKD ngày 16/11/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
   • Nghiệp vụ kinh doanh: hoạt động Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Quản lý danh mục đầu tư

   Tầm nhìn – sứ mệnh

   Tầm nhìn

   VNDIRECT trở thành sự lựa chọn hàng đầu của mọi nhà đầu tư

   Sứ mệnh

   Phát triển trường tồn vì lợi ích của mỗi khách hàng, mỗi cổ đông và mỗi nhân viên

   Slogan

   Wisdom to success (Hội tụ trí tuệ – Lan tỏa thành công)

   Sự hội tụ trí tuệ để lan tỏa thành công tới mọi khách hàng là phương châm hành động của VNDIRECT trong mỗi giao dịch mà chúng tôi cung cấp

   Đội ngũ

   Giá trị văn hóa và con người VNDIRECT là nền tảng cạnh tranh khác biệt

   • Đội ngũ chuyên gia tài chính: Trẻ, năng động
   • Con người: tận tâm, chính trực, tri thức nghề nghiệp cao, có thái độ tích cực

   Những con số nổi bật

   1.900 tỷ đồng
   Top 2
   593 thành viên
   Top 4
   458 môi giới
   Top 10
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi