Hợp tác cùng phát triển

Thị trường Bất động sản

Tìm theo ngày

01/03

năm 2023

Ngành Bất động sản nhà ở – Kỳ vọng những quyết sách quyết liệt hơn

Thị trường Bất động sản 3613

Lượng tiêu thụ nhà ở trong Q4/22 giảm đáng kể 80% svck/63% svck ở cả TP.HCM và Hà Nội trong bối cảnh người mua nhà khó tiếp cận vốn vay. Nhiều chủ đầu tư (CĐT) bất động sản (BĐS) đã…