Góp ý cho VNDIRECT

Báo cáo trái phiếu

Tìm theo ngày

21/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần12-16/10/2020

Báo cáo trái phiếu 23

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 76,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dưới…
download

13/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 05-09/10/2020

Báo cáo trái phiếu 32

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 89,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu có diễn biến phân hóa. Khối ngoại mua ròng…
download

06/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/09-02/10/2020

Báo cáo trái phiếu 45

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 94,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ…
download

29/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 21-25/09/2020

Báo cáo trái phiếu 78

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giữ ở mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu phân hóa ở các kỳ hạn.…

23/09

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 9/2020

Báo cáo trái phiếu 250

Thị trường TPDN trong tháng 8 ghi nhận 170 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 7 (số liệu điều chỉnh). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá…
download

22/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/09/2020

Báo cáo trái phiếu 22

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 109 tỷ đồng trái phiếu trên thị…
download

15/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/09/2020

Báo cáo trái phiếu 32

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 99,1% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 605 tỷ đồng trái phiếu trên thị…
download

08/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 31/08-04/09/2020

Báo cáo trái phiếu 37

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 97,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp và tăng ở tất cả kỳ hạn trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 199…
download

27/08

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam tháng 08/2020

Báo cáo trái phiếu 230

Thị trường TPDN trong tháng 7 ghi nhận 108 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 26.945 tỷ đồng, giảm 41,1% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành…
download

31/07

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam 6T2020

Báo cáo trái phiếu 903

Thị trường TPDN sôi động trở lại trong tháng 6/2020; giá trị phát hành riêng lẻ tăng 56,8% so với tháng trước đó. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt hơn 168 nghìn tỷ…
download