Góp ý cho VNDIRECT

Báo cáo trái phiếu

Tìm theo ngày

26/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 18-22/01/2021

Báo cáo trái phiếu 11

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 1.289 tỷ…
download

22/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 01/2021

Báo cáo trái phiếu 43

Trong tháng 12/2020 tổng giá trị TPDN phát hành đạt 41.489 tỷ đồng, trong đó 7.019 tỷ đồng TPDN phát hành ra công chúng. Năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 437.689 tỷ đồng, tăng 38,8% so với…
download

20/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 11-15/01/2021

Báo cáo trái phiếu 33

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 1.316…
download

12/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 04-08/01/2021

Báo cáo trái phiếu 47

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…
download

06/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/12/2020-01/01/2021

Báo cáo trái phiếu 70

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…
download

29/12

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 12/2020

Báo cáo trái phiếu 123

Thị trường TPDN dần giảm nhiệt về cuối năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 11/2020 đạt 15.168 tỷ đồng, trong đó 4.543 tỷ đồng TPDN phát hành ra công chúng. Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị…
download

29/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 21-25/12/2020

Báo cáo trái phiếu 80

Tỷ lệ trúng thầu vẫn ở mức cao, đạt 91,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại mua…
download

22/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/12/2020

Báo cáo trái phiếu 92

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…
download

15/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/12/2020

Báo cáo trái phiếu 84

Tỷ lệ trúng thầu giảm về mức 78,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…
download

08/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 30/11-04/12/2020

Báo cáo trái phiếu 124

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…