Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

22/04

năm 2022

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Việt Nam Quý 1/2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 645

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 1/22 đạt 45.374 tỷ đồng, tăng mạnh 48,3% svck và giảm 84,9% so với quý trước. Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN sẽ trầm lắng hơn trong…

19/01

năm 2022

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU NĂM 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 3419

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 4 đạt 189.652 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý trước (sv quý trước). Giá trị TPDN phát hành cả năm 2021 ước đạt 623.616 tỷ đồng, tăng…

14/10

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Việt Nam quý 4 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 3443

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 3 đạt 111.744 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ (svck) và giảm 25,0% so với quý trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu…

20/07

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu quý 3 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 3036

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong quý 2/2021 đạt mức 134.703 tỷ đồng (+8,1% so với cùng kỳ) và tăng 3,4 lần so với quý trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu…

21/05

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 5 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 2839

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong tháng 4/2021 đạt mức 42.109 tỷ đồng (+71,4% svck), tăng 101,9% so với tháng trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 81.681 tỷ đồng,…

23/04

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 4 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1763

Tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 3/2021 đạt mức 14.960 tỷ đồng (-41,3% svck), tăng 98,3% so với tháng trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 33.672 tỷ đồng, giảm 32,1% so với…

24/03

năm 2021

Báo cáo Trái phiếu doanh nghiệp tháng 03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 859

Thị trường TPDN hạ nhiệt trong những tháng đầu năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong 2T21 đạt 15.562 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị TPDN phát hành riêng lẻ trong 2T21 đạt…

24/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 15-19/03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 368

Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh trong tuần vừa qua, đạt 33,6%.  Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp cũng có xu hướng tăng. Khối ngoại mua ròng 244 tỷ đồng…

16/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 08-12/03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 333

Tỷ lệ trúng thầu có sự cải thiện trong tuần vừa qua, đạt 60,8%. Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ trong khi lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 494 tỷ…

09/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 01-05/03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 341

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 13,0%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 695 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Trong…
DMCA.com Protection Status