Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

05/07

năm 2023

Báo cáo thị trường trái phiếu Quý 2 năm 2023: Thị trường TPDN vẫn ảm đạm

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 2242

Hoạt động phát hành Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trầm lắng trở lại Hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu diễn ra sôi động Giá trị TPDN được mua lại trước hạn gia tăng trở lại Lợi…

07/03

năm 2023

Cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp – Đánh giá tác động của NĐ08/2023/NĐ-CP

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 4988

NĐ08/2023/NĐ-CP (NĐ08) sẽ tạo ra hành lang pháp lý cần thiết để xử lý một vài điểm nghẽn hiện nay trên thị trường TPDN. Chúng tôi ước tính khoảng 252 nghìn tỷ đồng TPDN sẽ đáo hạn trong năm nay,…

17/02

năm 2023

Báo cáo thị trường trái phiếu năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 6157

Tổng giá trị TPDN phát hành trong Q4/22 giảm 94,5% so với quý trước và giảm 98,8% so với cùng kỳ (svck), chỉ đạt 3.619 tỷ đồng. Tính cả năm 2022, tổng giá trị TPDN phát hành ước đạt 269.733…

11/10

năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Quý 3 năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 8009

Tổng giá trị TPDN phát hành trong Quý 3 giảm 50,5% so với quý trước và giảm 70,9% so với cùng kỳ (svck), chỉ đạt 60.635 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị TPDN phát hành ước…

20/07

năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Quý 2 năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 4858

Giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Q2/22 đạt 111.814 tỷ đồng, giảm 43,7% so với cùng kỳ. Tổng giá trị TPDN phát hành nửa đầu năm 2022 (6T22) ước đạt 176.867 tỷ đồng, giảm mạnh 23,7%…

22/04

năm 2022

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Việt Nam Quý 1/2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 5099

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 1/22 đạt 45.374 tỷ đồng, tăng mạnh 48,3% svck và giảm 84,9% so với quý trước. Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN sẽ trầm lắng hơn trong…

19/01

năm 2022

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU NĂM 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 9521

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 4 đạt 189.652 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý trước (sv quý trước). Giá trị TPDN phát hành cả năm 2021 ước đạt 623.616 tỷ đồng, tăng…

14/10

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Việt Nam quý 4 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 6272

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 3 đạt 111.744 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ (svck) và giảm 25,0% so với quý trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu…

20/07

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu quý 3 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 5554

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong quý 2/2021 đạt mức 134.703 tỷ đồng (+8,1% so với cùng kỳ) và tăng 3,4 lần so với quý trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu…

21/05

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 5 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 5280

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong tháng 4/2021 đạt mức 42.109 tỷ đồng (+71,4% svck), tăng 101,9% so với tháng trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 81.681 tỷ đồng,…