Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo trái phiếu

Tìm theo ngày

14/10

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu quý 4 – 2021

Báo cáo trái phiếu 250

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 3 đạt 111.744 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ (svck) và giảm 25,0% so với quý trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu…

20/07

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu quý 3 – 2021

Báo cáo trái phiếu 1686

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong quý 2/2021 đạt mức 134.703 tỷ đồng (+8,1% so với cùng kỳ) và tăng 3,4 lần so với quý trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu…

21/05

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 5 – 2021

Báo cáo trái phiếu 2158

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong tháng 4/2021 đạt mức 42.109 tỷ đồng (+71,4% svck), tăng 101,9% so với tháng trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 81.681 tỷ đồng,…

23/04

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 4 – 2021

Báo cáo trái phiếu 1357

Tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 3/2021 đạt mức 14.960 tỷ đồng (-41,3% svck), tăng 98,3% so với tháng trước. Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 33.672 tỷ đồng, giảm 32,1% so với…

24/03

năm 2021

Báo cáo Trái phiếu doanh nghiệp tháng 03/2021

Báo cáo trái phiếu 612

Thị trường TPDN hạ nhiệt trong những tháng đầu năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong 2T21 đạt 15.562 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị TPDN phát hành riêng lẻ trong 2T21 đạt…

24/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 15-19/03/2021

Báo cáo trái phiếu 229

Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh trong tuần vừa qua, đạt 33,6%.  Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp cũng có xu hướng tăng. Khối ngoại mua ròng 244 tỷ đồng…

16/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 08-12/03/2021

Báo cáo trái phiếu 209

Tỷ lệ trúng thầu có sự cải thiện trong tuần vừa qua, đạt 60,8%. Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ trong khi lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 494 tỷ…

09/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 01-05/03/2021

Báo cáo trái phiếu 209

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 13,0%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 695 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Trong…

02/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 22-26/02/2021

Báo cáo trái phiếu 586

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 10,6%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng. Khối ngoại mua ròng 187 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.…

23/02

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 08-19/02/2021

Báo cáo trái phiếu 276

Tỷ lệ trúng thầu ở mức trung bình, đạt 46,7%. Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp trái chiều. Khối ngoại mua ròng 676 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.…