Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu quý 3 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 20/07/2021    5098

Chia sẻ

  • Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong quý 2/2021 đạt mức 134.703 tỷ đồng (+8,1% so với cùng kỳ) và tăng 3,4 lần so với quý trước.
  • Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 174.275 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ (svck).
  • Thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP) duy trì khối lượng phát hành ổn định với tỷ lệ trúng thầutrong quý 2 đạt 86,7%.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Q2/2021

Thị trường sơ cấp: Thị trường TPDN sôi động trở lại trong Q2/21

Tổng giá trị TPDN phát hành trong quý 2/2021 đạt mức 134.703 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với quý trước, đồng thời tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, có 85 doanh nghiệp (DN) phát hành 122.005 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 274,5% so với quý trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 98%. Các DN có giá trị phát hành (GTPH) trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý là: Ngân hàng TMCP Á Châu (8.200 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (7.000 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (6.500 tỷ đồng). Ngoài ra, CTCP BIM Land đã niêm yết trái phiếu quốc tế đầu tiên của họ trị giá 200 triệu USD (4.630 tỷ đồng) trên sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) với lãi suất 7,375%, kỳ hạn 5 năm vào ngày 07/05/2021.

Trong quý 2/2021, 12.698 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng (tăng 81,5% sv quý trước) thuộc Tập đoàn Vingroup (11.607,5 tỷ đồng), CTCP Hạ Tầng Kĩ Thuật TP.HCM (590 tỷ đồng) và CTCP GlexHomes (500 tỷ đồng).

Trong quý 2/2021, Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 49,1% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 66.134 tỷ đồng (gấp 15,4 lần so với quý trước). Các tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu (8.200 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (7.000 tỷ đồng)… Lãi suất TPDN các ngân hàng vẫn ở mức thấp, dao động trong khoảng 3% – 7,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất của các Tổ chức tài chính cao hơn, dao động trong khoảng từ 4% – 12,5%/năm.

Bất động sản là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 21,2% tổng giá trị phát hành, tương đương 28.491 tỷ đồng (tăng 72,8% so với quý trước). Các doanh nghiệp BĐS phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Đầu tư Golden Hill (5.760 tỷ đồng), CTCP Bất động sản BIM (4.630 tỷ đồng)… Lãi suất TPDN bất động sản ở mức khá cao so với lãi suất tiền gửi trong khoảng 7,37% – 13%/năm.

Nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm 8,6% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 11.607 tỷ đồng (tăng 49,3% so với quý trước). Toàn bộ giá trị TPDN này do Tập đoàn Vingroup phát hành ra thị trường quốc tế vào ngày 21/4/2021, tương ứng với 500 triệu USD.

Các ngành khác chiếm 21,1% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 28.471 tỷ đồng (tăng 158,3% so với quý trước). Đáng chú ý có: CTCP Galactic Group phát hành 774 tỷ đồng với lãi suất 12,5%/năm, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành 200 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 174.275 tỷ đồng, tăng 2,8% svck; trong đó là 154.583 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (-3,1% svck) và 19.693 tỷ đồng phát hành ra công chúng (+96,9% svck). Trong đó Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về GTPH, chiếm 40,3% tổng GTPH. Nhóm ngành Bất động sản và nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm lần lượt 25,7% và 11,1% tổng GTPH. Các nhóm ngành khác chiếm 22,7% tổng GTPH.

Thị trường TPDN thứ cấp

Hiện nay, các giao dịch TPDN thứ cấp tại Việt Nam được thực hiện qua 3 hình thức chính: (i) niêm yết trên HSX; (ii) nền tảng giao dịch của các đơn vị phân phối và (iii) thỏa thuận trên thị trường OTC. Tổng giá trị giao dịch TPDN trong quý 2 đạt mức 15,533.64 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần sv quý trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 253,7 tỷ đồng/phiên, tăng 94,6% sv quý trước. Giá trị giao dịch bình quân trong vòng 12 tháng qua là 3.297 tỷ đồng/tháng. Tính tới nay, có 28 trái phiếu được niêm yết trên HSX với tổng giá trị niêm yết là 24.362 tỷ đồng, trong đó 11.500 tỷ đồng (47% giá trị niêm yết) thuộc về CTCP Tập đoàn Masan.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU Chính phủ Quý Q2/2021

Thị trường sơ cấp: giá trị trúng thầu ở mức cao

Tỷ lệ trúng thầu trong quý 2 ở mức cao, đạt 86,7% với tổng giá trị phát hành trong quý đạt 99.070 tỷ đồng. Trong quý 2/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã gọi thầu thành công 9.419 tỷ đồng TPCP ở kỳ hạn 5 năm, 750 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 năm, 57.386 tỷ đồng ở kỳ hạn 10 năm, 25.960 tỷ đồng ở kỳ hạn 15 năm, 1.300 tỷ đồng ở kỳ hạn 20 năm và 4.255 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 năm. Lãi suất trúng thầu tăng nhẹ ở kỳ hạn 5, 10, 15 năm và giảm ở kỳ hạn 7 và 20 năm.

Lũy kế từ đầu năm, thị trường sơ cấp đã huy động được 138.275 tỷ đồng TPCP từ KBNN. Tổng giá trị phát hành trong Quý 2/2021 đã hoàn thành 99,1% kế hoạch đấu thầu quý và giá trị lũy kế 6 tháng đầu năm đã hoàn thành 39,5% kế hoạch cả năm của KBNN. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ phát hành thành công TPCP trong Q2/21 đã tăng đáng kể so với Q1/21 và sát với kế hoạch đã đề ra.

Thị trường thứ cấp: khối ngoại duy trì xu thế mua ròng

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp quý 2/2021 đạt 701.771 tỷ đồng, tương ứng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên 10.196 tỷ đồng, giảm 18,2% so với quý trước đó. Giao dịch outright chiếm tỷ lệ 68,8% trong tổng giá trị giao dịch, còn lại 31,2% là giao dịch repo. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 5.159 tỷ đồng trong Q2/2021, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 10.600 tỷ đồng. Lợi suất trái phiếu có xu hướng tăng từ 9,2 tới 23,8 điểm cơ bản ở các kỳ hạn dưới 5 năm và giảm từ 2,4 đến 18,5 điểm cơ bản ở các kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

Xem chi tiết tại đây