Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

15 /07

2021

14 /07

2021

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán CAG

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:

  • Tên khách hàng: Lê Văn Phúc
  • Cổ phiếu bị giải chấp: CAG
  • Là cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cảng An Giang
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 100

Thời điểm bán giải chấp: kể từ ngày 15/07/2021

14 /07

2021

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán SDD

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông lớn như sau:

  • Tên khách hàng: Vũ Hà Nam
  • Cổ phiếu bị giải chấp: SDD
  • Là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 800
  • Thời điểm bán giải chấp: kể từ ngày 15/07/2021