Góp ý cho VNDIRECT

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

09 /12

2019

VNDIRECT: Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu

Để phục vụ cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT năm 2017 (VND17_03) cho các Trái chủ, CTCP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

Tên trái phiếu : Trái Phiếu CTCP Chứng Khoán VNDIRECT năm 2017

Kỳ hạn : 02 năm

Ngày phát hành : 18/12/2017

Ngày đáo hạn : 18/12/2019

Lãi suất : 9.2%/năm

Kỳ thanh toán lãi : 06 tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 13/12/2019 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 18/12/2019

Trân trọng thông báo!

05 /12

2019

VNDIRECT: Công bố thông tin phát hành trái phiếu đợt 4 năm 2019 ngày 05/12/2019

1 files

Công bố thông tin phát hành trái phiếu đợt 4 năm 2019 ngày 05/12/2019

05 /12

2019

VNDIRECT: Công bố thông tin phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2019 ngày 05/12/2019

1 files

Công bố thông tin phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2019 ngày 05/12/2019

05 /12

2019

VNDIRECT: Công bố thông tin cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết 12.2019

1 files

Công bố thông tin cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết 12.2019

04 /12

2019

03 /12

2019

VNDIRECT: Danh sách chứng khoán được giao dịch Ký quỹ

1 files

Danh sách chứng khoán được giao dịch Ký quỹ

06 /11

2019

VNDIRECT: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

1 files

Chi tiết

VNDIRECT: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05 /11

2019

VNDIRECT: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 10/2019

1 files

Chi tiết

VNDIRECT: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 10/2019