Góp ý cho VNDIRECT

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

29 /04

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng: La Bùi Hoàng Nghĩa
– Cổ phiếu bị giải chấp: NNG
– Số lượng dự kiến bán giải chấp: 200 cổ phần
– Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 04/05/2020