Hợp tác cùng phát triển

Nếp sống IPAM

Chúng tôi, những con người VNDIRECT, là những người sống tỉnh thức, luôn biết ơn cuộc sống và trân quý các cơ hội trải nghiệm, giúp chúng tôi học hỏi và trưởng thành mỗi ngày.

Mỗi chúng tôi luôn tự hào về những giá trị cốt lõi của tổ chức, và luôn cam kết phấn đấu hoàn thiện mình, bứt phá mọi giới hạn của bản thân trong khuôn khổ chuẩn mực của tổ chức để có thể đối diện, chuyển hóa được mọi thách thức khó khăn của quá khứ và hiện tại, đưa tuệ giác thành công về tương lai.

Sự thành công của chúng tôi là sự thành công của khách hàng, của tập thể anh em đồng nghiệp, của mỗi cổ đông công ty, của đất nước Việt Nam và của toàn thế giới.

Chúng tôi cùng nhau xây dựng một môi trường làm nghề có chuẩn mực cao nhất, có lý tưởng phụng sự giấc mơ Đại Đồng và Giấc mơ Việt Nam – nơi mà công việc chính là cuộc sống và mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Chúng tôi cùng nhau xây dựng một sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ tập thể, để kết nối giá trị hướng tới sự thành công bền vững của tất cả khách hàng.

Chúng tôi cùng nhau xây dựng một đại gia đình VNDIRECT, nơi mỗi con người tìm thấy sứ mệnh của chính mình, được sống với chính mình, được an vui và được cống hiến niềm an vui cho mọi người.