Hợp tác cùng phát triển

Hướng dẫn & biểu mẫu

Hướng dẫn

Hướng dẫn nộp tiền

Nhà đầu tư có 3 hình thức để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của VNDIRECT:

 • Nộp tiền tại hội sở và chi nhánh của VNDIRECT
 • Nộp tiền trực tuyến qua ngân hàng
 • Nộp tiền tại các ngân hàng khác vào tài khoản giao dịch tại VNDIRECT

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hướng dẫn rút tiền, chuyển tiền từ tài khoản giao dịch tại VNDIRECT

Để thực hiện rút, chuyển tiền từ tài khoản giao dịch tại VNDIRECT ra tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản đối ứng tại VNDIRECT, Quý khách có thể thực hiện qua các cách sau:

 • Thực hiện rút tiền, chuyển tiền tại sàn giao dịch
 • Thực hiện rút tiền, chuyển tiền trực tuyến qua Bảng giá
 • Thực hiện chuyển tiền qua Mobile App
 • Thực hiện chuyển tiền qua tổng đài 1900545409

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán cơ sở

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT trên cả Mobile app và trình duyệt web

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán phái sinh tại VNDIRECT trên cả Mobile app và trình duyệt web

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu

 • Phiếu yêu cầu thay đổi chính sách sản phẩm và dịch vụ. Chi tiết
 • Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và Dịch vụ. Chi tiết
 • Mẫu Ủy quyền đặt lệnh.

Văn bản Ủy quyền đặt lệnh giao dịch

Thông báo chấm dứt ủy quyền đặt lệnh

 • Phiếu lưu ký

Phiếu lưu ký (Không điều chỉnh thông tin)

Phiếu lưu ký (Có điều chỉnh thông tin)

 • Hợp đồng mở tài khoản 

Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch ký quỹ

Đơn xin xác thực chữ ký tại phường xã

 • Giấy đăng ký sản phẩm giao dịch ký quỹ

Giấy đăng ký sản phẩm giao dịch ký quỹ DMargin

Giấy đăng ký sản phẩm giao dịch ký quỹ T10

Giấy đăng ký sản phẩm giao dịch ký quỹ T15