Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

06/05

năm 2024

TPB – Chi phí dự phòng cao hơn kỳ vọng [Thấp hơn dự phóng] – Báo cáo KQKD

Báo cáo phân tích DN 609

LNTT Q1/24 tăng nhẹ 3,6% svck, đạt 1.829 tỷ đồng, nhờ NIM tăng svck. Trong năm 2023, LN ròng tăng 3,5% svck, đạt 1.463 tỷ đồng, hoàn thành 21,6% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giảm giá mục…

15/04

năm 2024

MWG – BHX tiến tới mục tiêu hòa vốn ròng – Đại Hội Cổ Đông

Báo cáo phân tích DN 1044

MWG đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng 2024 đạt 125.000/2.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 14 svck năm 2023. Ban lãnh đạo chia sẻ BHX đã bắt đầu có lợi nhuận trong Q1/24, và dự…

12/04

năm 2024

VCB – Động lực tăng trưởng trong dài hạn đến từ cho vay bán lẻ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 974

Khuyến nghị Khả Quan với tiềm năng tăng giá 25,1%. Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 15,4% khi giá cổ phiếu đã tăng 9% kể từ báo cáo gần đây nhất. Giá mục tiêu của chúng tôi thay đổi…

11/04

năm 2024

SCS – Sản lượng hàng hóa quốc tế thúc đẩy tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 868

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá 21,8% và tỷ suất cổ tức 6,4%. Giá mục tiêu giảm 7,4% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 8,8% kể từ báo cáo gần nhất của…

11/04

năm 2024

PNJ – Chiếm lĩnh thị phần, cải thiện biên lợi nhuận gộp – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1036

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với tiềm năng tăng giá 19,8%. Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 18,9% khi giá cổ phiếu đã tăng 25,2% kể từ báo cáo gần nhất. Giá mục tiêu thay đổi do điều…

28/07

năm 2023

NT2 – Khó khăn trong ngắn hạn do nhu cầu điện giảm sút – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 710

Doanh thu Q2/23 giảm 19% svck do sản lượng huy động điện thấp, kéo LN ròng giảm 60% svck chỉ đạt 144 tỷ đồng. LN ròng 2023 dự kiến giảm 31% svck do doanh nghiệp có lịch đại tu nhà…

27/07

năm 2023

LPB – LN Q2/23 thấp hơn so với kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 778

LN ròng Q2/23 sụt giảm 51% svck và 43% sv quý trước do chi phí vốn và hoạt động tăng mạnh. LN ròng 6T23 giảm 32% svck, tiếp nối 2 quý liên tiếp LN sụt giảm, hoàn thành 40% dự…

24/07

năm 2023

VNM – Thay đổi để thích nghi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1101

VNM ghi nhận KQKD tích cực trong Q2/23 với lợi nhuận (LN) sau thuế tăng 5,6% svck sau 5 quý giảm liên tiếp. Chúng tôi cho rằng VNM đang có sự thay đổi lớn thông qua chiến dịch tái định…

18/07

năm 2023

FPT – Đà tăng trưởng vững chắc – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1497

Lợi nhuận ròng 6T23 của FPT tăng 20,6% svck, hoàn thành 47,2% dự phóng của chúng tôi. Doanh thu ký mới của mảng dịch vụ CNTT nước ngoài trong 6T23 đạt 15.017 tỷ đồng (+28,6% svck) Duy trì khuyến nghị…

18/07

năm 2023

PNJ – Lấp lánh trở lại từ Q4/23 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1287

PNJ ghi nhận doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng giảm 8,4%/3,6% svck trong 5T23, hoàn thành 41,7%/43,8% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng tăng 6,25/6,5% svck trong 2023-24. Duy trì khuyến nghị Khả…