Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

29/07

năm 2021

GAS – Tiềm năng tăng giá ở phía trước – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 47

Lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 tăng 32% svck lên 2.262 tỷ đồng nhờ giá dầu FO Singapore trung bình tăng mạnh trong kỳ (+111% svck). Giá dầu Brent kỳ vọng sẽ dao động trên một mặt bằng giá mới trong…

28/07

năm 2021

KDC – Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 122

Trong Q2/21, doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng của KDC tăng 32,8% svck/373% svck lên mức 2.576 tỷ đồng/184 tỷ đồng. DT và LN ròng trong 6T21 tăng 33,6% svck/455% svck, ghi nhận lần lượt 4.898 tỷ đồng…

27/07

năm 2021

PNJ – Khó khăn hơn ở nửa cuối năm 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 187

Doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 tăng trưởng lần lượt 62,3% svck và 606% svck, đạt 4.455 tỷ đồng và 224 tỷ đồng. Trong 6T21, DT của PNJ đạt 11.637 tỷ đồng (+50,2% svck) và LN đạt…

27/07

năm 2021

TCB – 6T21: Tín dụng và CASA tăng trưởng mạnh mẽ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 674

Trong Q2/21, LN ròng tăng 67% svck nhờ thu nhập hoạt động tăng vững chắc và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được cải thiện. Nâng dự phóng EPS lên 24-27% trong giai đoạn 2021-2023 dựa trên giả định tín…

26/07

năm 2021

VHC – Kết quả kinh doanh quý 2/2021 khởi sắc – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 172

VHC ghi nhận doanh thu (DT) đạt 2.343 tỷ đồng (+41,3% so với cùng kỳ (svck)) và lợi nhuận (LN) ròng đạt 261 tỷ đồng (+16,3% svck) trong Q2/21. LN ròng và DT lần lượt đạt 392 tỷ đồng (+4,1%…

23/07

năm 2021

MBB – Tăng trưởng chậm lại trong Q2/21 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 182

Tăng trưởng lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 chỉ đạt 14,7% svck (thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 107,5% svck trong Q1/21). LN ròng 6T21 tăng 54,7% svck đạt 6.149 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng ấn tượng…

23/07

năm 2021

SCS – Kết quả quý II tăng trưởng vượt bậc – CẬP NHẬT

Báo cáo phân tích DN 160

Trong quý 2/2021, lợi nhuận (LN) ròng của SCS tăng 50,9% svck đạt 150 tỷ. LN ròng nửa đầu năm đạt 50,8% dự phóng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi tăng dự phóng EPS 2021-23 thêm 3,8-6,3% để phản…

22/07

năm 2021

FPT – Các mảng kinh doanh đều theo sát dự phóng – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 106

Lợi nhuận ròng 6T21 của FPT tăng 17,2% so với cùng kỳ (svck), đạt 44,5% dự phóng năm 2021 của chúng tôi. Giá trị ký mới của các hợp đồng công nghệ tăng 43,9% svck lên 5.848 tỷ đồng trong…

23/06

năm 2021

KDH – Vững tin với triển vọng tương lai – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 964

Trong Q1/21, lợi nhuận ròng của KDH tăng 32,8% so với cùng kỳ (svck) đạt 205 tỷ đồng, tương đương 16,3% dự phóng cả năm của chúng tôi. Doanh số ký bán phục hồi trong 2021-22 với ba dự án…

21/06

năm 2021

BCG – “Tre xanh xanh tự bao giờ” – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 4615

Chúng tôi dự báo LNR của BCG năm 2021 tăng mạnh 221% svck lên 678 tỷ đồng nhờ bàn giao dự án Malibu Hội An, King Crown Village GĐ1 Động lực tăng trưởng chính trong 2021-23 là các dự án…