Góp ý cho VNDIRECT

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

04/03

năm 2021

VJC – Sân bay Long Thành mang đến kỳ vọng mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 111

Trong năm 2020, HĐKD cốt lõi của VJC ghi nhận lỗ ròng 3.663 tỷ đồng, tích cực hơn so với dự phóng của chúng tôi nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí. LN ròng năm 2020 đạt 70 tỷ đồng,…
download

04/03

năm 2021

HDG – Triển vọng năm 2021 tốt hơn nhờ giá bán BĐS tăng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 128

Dự án Charm Villas sẽ đóng góp chính vào LN ròng trong năm 2021-23. Chúng tôi kỳ vọng mảng năng lượng sẽ bứt phá trong năm 2021 khi ba nhà máy điện mới đi vào vận hành thương mại. Chúng…
download

03/03

năm 2021

KDH – Lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong 2021-2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 465

LN ròng KDH năm 2020 tăng 25,9% svck đạt 1.152 tỷ đồng, hoàn thành 97,4% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán năm 2021 tăng mạnh nhờ ra mắt các dự án tiềm năng…

01/03

năm 2021

MWG – Một năm tăng trưởng phía trước

Báo cáo phân tích DN 402

Doanh thu và lợi nhuận ròng của MWG trong năm 2020 lần lượt đạt 108.546 tỷ đồng (+6,2% svck) và 3.918 tỷ đồng (+2,2% svck), phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng vào sự phục…

26/02

năm 2021

PVT – Vững vàng qua vùng biển động

Báo cáo phân tích DN 311

Doanh thu năm 2020 của PVT giảm 3,9% xuống 7.458 tỷ đồng và LN ròng giảm 11% xuống 614 tỷ đồng, vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nâng dự phóng EPS 2021-23 lên 22,7%-24,8% để phản ánh triển…
download

24/02

năm 2021

LPB – Lợi nhuận tăng trưởng tích cực nhờ hoạt động cho vay – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 203

LN ròng Q4/20 tăng 61% svck đạt 466 tỷ đồng nhờ vào tăng trưởng cho vay mạnh mẽ. LPB ghi nhận LN ròng năm 2020 đạt 1.862 tỷ đồng, bằng 108% dự phóng cả năm của chúng tôi. Đánh giá…
download

22/02

năm 2021

VHM – Doanh số ký bán mới tăng trưởng mạnh trong 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 208

Quý 4/2020 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu và lợi nhuận ròng Q4/2020 lần lượt tăng 53,8% và 79,1% svck. Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán mới sẽ tăng 45% svck, đóng góp chủ…
download

17/02

năm 2021

PVD – KQKD 2020 vượt kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 248

Lợi nhuận ròng năm 2020 của PVD đạt 184 tỷ đồng, tương đương năm 2019, chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng nợ xấu và lợi nhuận khả quan từ các công ty liên doanh. Duy trì đánh giá Trung…
download

09/02

năm 2021

ACV – Bất ổn từ dịch bệnh làm chậm đà phục hồi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 163

ACV ghi nhận doanh thu 7.784 tỷ đồng và LN ròng 1.718 tỷ đồng trong năm 2020, hoàn thành 77,8% dự phóng của chúng tôi. Trong tháng 12/2020, Thủ tướng đã chấp thuận việc giao cho ACV quản lý tài…
download

09/02

năm 2021

FPT – Khả quan với biên LNG tăng bền vững – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 459

Với sự phục hồi mạnh mẽ trong Q4/20, LNR 2020 của FPT tăng 12,8% svck, theo sát và đạt 104,7% dự phóng của chúng tôi. Biên LNG 2020 cao nhất lịch sử, đạt 39,6%, tăng 1,0 điểm % svck. Chúng…
download