Góp ý cho VNDIRECT

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

16/12

năm 2020

KDH – Tiềm năng tăng giá đã được phản ánh – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 671

LNST 9T20 của KDH tăng mạnh 50,8% svck lên 770 tỷ đồng nhờ lượng lớn căn hộ dự án Safira được bàn giao. Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán vẫn tăng mạnh mẽ trong năm 2020-2021 nhờ vào…
download

16/12

năm 2020

HPG – Hưởng lợi từ biến động giá nguyên vật liệu – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 661

Sản lượng tiêu thụ thép dài đạt 4,7 triệu tấn (tăng 80,8% svck) trong 11T20, tương đương 93% dự phóng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi tăng dự phóng EPS giai đoạn 2021-2022 lần lượt 9,4-8,1% phản ánh giả…
download

08/12

năm 2020

PVD – Kỳ vọng LN 2021 phục hồi đã được phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 667

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của PVD sẽ tăng 19% trong năm 2021 và 136% trong năm 2022 nhờ giàn TAD hoạt động trở lại từ 07/2021. Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu nâng lên…
download

08/12

năm 2020

PNJ – Tháng 10 tỏa sáng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 620

Doanh thu và LN ròng của PNJ trong T10/20 lần lượt tăng 6,5% svck/35% svck lên mức 1.827 tỷ đồng/175 tỷ đồng. Doanh thu 10T20 đi ngang svck ở mức 13.495 tỷ đồng, trong khi LN ròng giảm 13% svck…
download

07/12

năm 2020

MBB – Tăng trưởng bền vững trong 2021-2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 877

Chúng tôi dự phóng CAGR EPS sẽ tăng 16,3% trong năm 2020-2022 nhờ NIM mở rộng và tăng trưởng nổi bật của hoạt động cho vay. Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu là 27.000 đồng/cp do…
download

07/12

năm 2020

PVS – Sẵn sàng cho các hợp đồng mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 591

LN ròng 9T20 đạt 68,4% dự phóng của chúng tôi do ghi nhận chi phí dự phòng bất thường tại công ty LDLK và lợi ích cổ đông thiểu số cao. Chúng tôi hạ dự phóng EPS 2020-2022 từ 5,0-13,6%…
download

04/12

năm 2020

VPB – Xứng đáng mức định giá cao hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 682

Chúng tôi dự báo CAGR EPS sẽ ở mức 16% trong giai đoạn 2020-2022 nhờ tăng trưởng tín dụng ấn tượng và tăng NIM. Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu tăng lên 35.000 đồng/cp bằng cách…
download

03/12

năm 2020

GMD – Điều chỉnh dự phóng do tăng phí dịch vụ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 649

Chúng tôi tăng dự phóng EPS 2021-2022 11,4-11,5% nhằm phản ánh việc phí xếp dỡ tại Gemalink tăng từ năm 2021. Chúng tôi bổ sung giá trị tài sản ngoài ngành của GMD vào định giá do GMD có ý…
download

02/12

năm 2020

VCB – Vị thế thuận lợi để phục hồi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 384

Hầu hết các chỉ số hoạt động cải thiện sv quý trước và đang ở điều kiện thuận lợi để ngân hàng đạt tăng trưởng mạnh trong năm 2021; chúng tôi kỳ vọng LN ròng tăng 31% trong 2021. Duy…
download

02/12

năm 2020

NLG – Lạc quan thận trọng cho năm 2021-2022 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 381

LN ròng Q3/20 của NLG giảm mạnh 78% svck xuống còn 32 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp giảm 42% svck. Chúng tôi giảm dự phóng EPS 2020-2022 xuống 23,5%-34,6% để phản ánh việc ba dự án trọng điểm…
download