Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

24/02

năm 2023

PVT – Lợi nhuận cốt lõi vững đà tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 409

Lợi nhuận (LN) ròng Q4/22 tăng 3,8% svck lên 206,8 tỷ đồng, giúp LN ròng năm 2022 đạt mức kỷ lục 861 tỷ đồng, hoàn thành 105,8% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN cốt lõi của…

23/02

năm 2023

VPB -Tăng trưởng tín dụng sẽ là động lực quan trọng nhất – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 375

Lợi nhuận (LN) ròng Q4/22 giảm 6,7% svck xuống còn 2.266 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoạt động tăng và khoản dự phòng lớn ở FECredit (FEC). Trong 2023-24, chúng tôi kỳ vọng VPB sẽ đạt tăng trưởng…

22/02

năm 2023

MWG – Trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong năm 2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 478

MWG đánh mất đà tăng trưởng LN ròng kể từ 2012 với LN ròng 2022 giảm 16,3% svck, thấp hơn nhiều so với dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi giảm 32,5%-24,3% dự phóng EPS năm 2023-24 khi tiêu dùng…

21/02

năm 2023

NT2 – Cổ phiếu phòng thủ với tăng trưởng ổn định – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 254

LN ròng Q4/22 giảm 95% svck do ghi nhận dự phòng phải thu khó đòi từ EVN. LN ròng 2022 tăng 36% svck, hỗ trợ bởi tăng trưởng sản lượng tốt. LN ròng 2023 dự kiến giảm 2,3% svck do…

17/02

năm 2023

PTB – Chờ đợi những tín hiệu phục hồi trong 2024 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 322

Doanh thu và lợi nhuận (LN) ròng 2022 của PTB đạt 6.887 tỷ (+6,1% svck) và 487 tỷ (-4,9% svck), chỉ hoàn thành 77% và 75% dự phóng. Ước tính LN ròng của PTB giảm 6,6% trong 2023 trước khi…

17/02

năm 2023

BVH – Triển vọng 2023 vẫn rất tích cực – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 281

Lợi nhuận ròng Q4/22 giảm 37% svck, khiến lợi nhuận cả năm 2022 giảm 19% svck, hoàn thành 93% dự phóng của VND. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong 2023-24 nhờ lợi suất đầu tư tốt…

14/02

năm 2023

PVD – Giai đoạn khó khăn nhất đã qua – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 413

Lợi nhuận (LN) ròng Q4/22 tăng 7,3% svck lên 53,9 tỷ đồng nhờ giá thuê ngày giàn tự nâng (giàn JU) tăng, chấm dứt chuỗi ba quý thua lỗ liên tiếp Nhu cầu giàn JU trên toàn cầu dự báo…

14/02

năm 2023

PHR – Cổ tức tiền mặt hấp dẫn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 268

Lợi nhuận ròng năm 2022 tăng 85,7% svck đạt 887 tỷ đồng nhờ ghi nhận thu nhập bất thường từ đền bù đất, tuy nhiên chỉ hoàn thành 85,2% dự phóng cả năm. Chúng tôi cho rằng mảng cao su…

13/02

năm 2023

VNM – Lợi nhuận hồi phục trong năm 2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 305

Doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng giảm lần lượt 1,6%/19,1% svck trong 2022, hoàn thành 95%/90% dự phóng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng biên LN gộp cải thiện trong 2023-24 nhờ chi phí nguyên…

10/02

năm 2023

KDH – Thận trọng hơn trong năm 2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 262

Doanh thu Q4/22 tăng 109,2% svck nhưng lợi nhuận ròng giảm 71,3% svck do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh. DT/LN ròng 2022 giảm 22,1%/8,3% svck. Điều chỉnh dự phóng LN ròng 2023-24 giảm 53%/49% do doanh số ký bán…
DMCA.com Protection Status