Góp ý cho VNDIRECT

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

24/02

năm 2021

LPB – Lợi nhuận tăng trưởng tích cực nhờ hoạt động cho vay – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 408

LN ròng Q4/20 tăng 61% svck đạt 466 tỷ đồng nhờ vào tăng trưởng cho vay mạnh mẽ. LPB ghi nhận LN ròng năm 2020 đạt 1.862 tỷ đồng, bằng 108% dự phóng cả năm của chúng tôi. Đánh giá…

22/02

năm 2021

VHM – Doanh số ký bán mới tăng trưởng mạnh trong 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 780

Quý 4/2020 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu và lợi nhuận ròng Q4/2020 lần lượt tăng 53,8% và 79,1% svck. Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán mới sẽ tăng 45% svck, đóng góp chủ…

17/02

năm 2021

PVD – KQKD 2020 vượt kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 352

Lợi nhuận ròng năm 2020 của PVD đạt 184 tỷ đồng, tương đương năm 2019, chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng nợ xấu và lợi nhuận khả quan từ các công ty liên doanh. Duy trì đánh giá Trung…

09/02

năm 2021

ACV – Bất ổn từ dịch bệnh làm chậm đà phục hồi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 253

ACV ghi nhận doanh thu 7.784 tỷ đồng và LN ròng 1.718 tỷ đồng trong năm 2020, hoàn thành 77,8% dự phóng của chúng tôi. Trong tháng 12/2020, Thủ tướng đã chấp thuận việc giao cho ACV quản lý tài…

09/02

năm 2021

FPT – Khả quan với biên LNG tăng bền vững – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 699

Với sự phục hồi mạnh mẽ trong Q4/20, LNR 2020 của FPT tăng 12,8% svck, theo sát và đạt 104,7% dự phóng của chúng tôi. Biên LNG 2020 cao nhất lịch sử, đạt 39,6%, tăng 1,0 điểm % svck. Chúng…

05/02

năm 2021

VNM – Định giá hấp dẫn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 357

VNM ghi nhận DT Q4/20 tăng 1,3% svck và LNR giảm 0,7% svck. Chúng tôi nâng đánh giá lên Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 127.000 đồng/cp. Giá Thị trường Giá Mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến…

04/02

năm 2021

KBC – Chi phí tăng ảnh hưởng lợi nhuận Q4/20 – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 351

KBC ghi nhận LN ròng Q4/20 đạt 176 tỷ đồng (-57,8% svck). LN ròng cả năm giảm 77,5% svck đạt 206 tỷ đồng, hoàn thành 34% dự phóng. Các dự án dân cư như Tràng Cát, Phúc Ninh và Tràng…

03/02

năm 2021

NLG – Doanh số ký bán phục hồi trong 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 413

NLG đạt 627 tỷ đồng LN ròng trong Q4/20 (+14,4% svck). Do đó, LN ròng 2020 đạt 835 tỷ đồng (-13,1% svck), hoàn thành 94,9% dự phóng. Chúng tôi ước tính tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của…

03/02

năm 2021

VCB – Thời điểm tích lũy ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 377

LN Q4/20 tăng 29% svck, 42% sv quý trước nhờ vào tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. LN 2020 tương đương với cung kỳ do chi phí dự phòng cao. Nâng khuyến nghị lên Khả quan và tăng giá mục…

02/02

năm 2021

GAS – Giai đoạn khó khăn nhất đã qua – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 240

Chúng tôi nâng giả định giá dầu trung bình năm 2021 lên 53 USD/thùng nhờ vào việc cắt giảm thêm sản lượng của Ả Rập Xê Út và nền kinh tế toàn cầu dự báo phục hồi sau khi vắc…