Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

31/05

năm 2023

PC1 – Động lực tăng trưởng tới từ các lĩnh vực mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1479

Doanh thu Q1/23 tăng 2% svck hỗ trợ bởi kết quả tích cực từ mảng xây lắp, tuy nhiên, LN ròng giảm 89% svck do gánh nặng từ chi phí tài chính. LN ròng dự kiến đi ngang trong 2023…

31/05

năm 2023

HDB – Vững vàng trước thử thách – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1146

Lợi nhuận (LN) ròng trong Q1/23 của HDB tăng 8,8% svck, đạt 2.088 tỷ đồng (hoàn thành 23% dự phóng năm 2023 của chúng tôi). LN ròng của HDB dự kiến tăng 18-21% trong giai đoạn 2023-24, cao hơn trung…

30/05

năm 2023

VCB – Dự phòng vững chắc là động lực tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 912

Trong Q1/23, tổng thu nhập HĐKD của VCB đạt 18.517 tỷ đồng (+10,7% svck) chủ yếu nhờ tín dụng tăng 14% svck. Tuy nhiên, LN ròng Q1/23 ghi nhận mức tăng 13% svck, chủ yếu nhờ chi phí tín dụng…

26/05

năm 2023

LPB – Chi phí dự phòng thấp hỗ trợ lợi nhuận Q1/23 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 940

Lợi nhuận (LN) ròng Q1/23 giảm 12,5% svck xuống 1,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 26% dự phóng cả năm của chúng tôi. Với kết quả Q1/23 tương đối tốt, chúng tôi duy trì dự phóng LN ròng trong 2023-24…

25/05

năm 2023

SZC – Triển vọng tươi sáng cho nửa cuối 2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1104

LN ròng Q1/23 giảm 84,4% svck, chỉ hoàn thành 2,3% dự phóng cả năm của chúng tôi do chậm giải phóng mặt bằng. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng sẽ đạt tăng trưởng kép 30,3% trong giai đoạn 2023-24 nhờ…

25/05

năm 2023

ACB – Ổn định giữa “cơn gió ngược” – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 911

Lợi nhuận (LN) ròng trong Q1/23 của ACB tăng mạnh 25,8% svck, đạt 4.135 tỷ đồng, hoàn thành 26,6% dự phóng năm 2023 của chúng tôi. Chúng tôi dự phóng LN ròng của ACB sẽ tăng 14-15% trong giai đoạn…

25/05

năm 2023

PVS – Động lực dài hạn đến từ xu hướng phát triển điện gió ngoài khơi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 766

Lợi nhuận (LN) ròng Q1/23 gần như đi ngang svck, hoàn thành 21,5% dự phóng cả năm của chúng tôi. QHĐ8 ưu tiên phát triển điện khí nội địa và điện gió ngoài khơi, qua đó sẽ tạo ra khối…

18/05

năm 2023

TCB – Vượt qua thử thách – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 910

Lợi nhuận (LN) ròng trong Q1/23 của TCB giảm 18% svck xuống 4.497 tỷ đồng, hoàn thành 20% dự phóng năm 2023 của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của TCB sẽ tăng trưởng ổn định 9-16% svck…

17/05

năm 2023

CTG – Chất lượng tài sản cần được chú ý – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 627

Tổng thu nhập HĐKD trong Q1/23 tăng 21% svck, chủ yếu nhờ NIM cải thiện 28 điểm cơ bản và 7,5% tăng trưởng tín dụng svck. Tuy nhiên, LN ròng ngân hàng trong Q1/23 chỉ tăng 3,1% svck khi chi…

16/05

năm 2023

VNM – Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ Q3/23 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 712

VNM ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng giảm 18% svck trong Q1/23, hoàn thành 19,6% so với dự phóng của chúng tôi do biên LN gộp vẫn đang chịu áp lực từ chi phí đầu vào cao. Chúng tôi kỳ…