Hợp tác cùng phát triển

PC1 – Động lực tăng trưởng tới từ các lĩnh vực mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 31/05/2023    1606

Chia sẻ

  • Doanh thu Q1/23 tăng 2% svck hỗ trợ bởi kết quả tích cực từ mảng xây lắp, tuy nhiên, LN ròng giảm 89% svck do gánh nặng từ chi phí tài chính.
  • LN ròng dự kiến đi ngang trong 2023 với kết quả kém khả quan tại các mảng kinh doanh chính, sau đó quay lại quỹ đạo tăng trưởng từ 2024.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 33.600đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND29.300

VND33.600

0,51%

Khả quan

        Doanh nghiệp đa ngành

KQKD Q1/23: Chi phí tài chính đặt gánh nặng lớn lên tăng trưởng LN ròng

Doanh thu Q1/23 tăng 2% svck nhờ mảng xây lắp tăng 26% svck cũng như dòng doanh thu bổ sung từ mảng BDS KCN, bù đắp mức giảm 15% svck của mảng điện và 66% svck mảng sản xuất công nghiệp. LN gộp Q1/23 giảm 12% svck do kết quả kém tích cực tại những mảng có biên LN cao như điện, BDS nhà ở. Doanh thu tài chính tăng 72% svck do doanh thu tiền gửi tăng mạnh, trong khi chi phí tài chính tiếp tục là gánh nặng chính, tăng 75% svck trong bối cảnh môi trường lãi suất cao. Đáng chú ý, phần lớn LNST được phân bổ cho cổ đông thiểu số, chủ yếu cho BDS KCN và điện gió. Theo đó, LN ròng Q1/23 giảm mạnh 89% svck đạt 15 tỷ đồng.

LN ròng sẽ đi ngang trong 2023 sau đó quay lại quỹ đạo tăng trưởng từ 2024

Trong 2023, chúng tôi dự phóng doanh thu và LN gộp tăng 13% svck và 21% svck nhờ 1) Đóng góp bổ sung từ mảng khai khoáng và BDS KCN; 2) BDS Nhà ở ghi nhận dự án PC1 Gia Lâm, hỗ trợ doanh thu mảng này tăng 259% svck, theo đó, bù đắp cho mảng xây lắp trong bối cảnh EVN gặp khó khăn về tài chính, cũng như mảng điện khi thủy điện đi ra khỏi pha thời tiết thuận lợi. Chúng tôi cho rằng chi phí tài chính sẽ tiếp tục là gánh nặng trong năm nay, tăng 10% svck và thu hẹp tăng trưởng LN ròng của PC1 còn 2,5% svck.

Trong 2024, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu và LN gộp đạt 20,8% svck và 10,8% svck nhờ 1) Sản lượng thủy điện phục hồi, hỗ trợ kết quả kinh doanh nhóm điện; 2) LN gộp mảng xây lắp tăng 11% svck, củng cố bởi QHD8 và kỳ vọng về chính sách giá mới sẽ được ban hành trong tương lai gần; 3) KCN Yên Phong IIA ghi nhận phần lớn doanh thu và đóng góp chính vào LN LDLK của PC1 (+316% svck); 4) Mảng khai khoáng hoạt động đầy đủ 12 tháng, tăng sản lượng của nhóm. Theo đó, chúng tôi dự phóng LN ròng 2024 sẽ tăng 55% svck đạt 705 tỷ đồng.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 33.600đ/cp

Chúng tôi định giá theo phương pháp SOTP cho từng mảng kinh doanh chính của PC1. Theo đó, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm đạt 33.600đ/cp (+9% sv dự phóng trước) do 1) Chúng tôi điều chỉnh tăng trưởng kép 2023-27 từ 14,2% lên 19,8% với những kỳ vọng tích cực hơn cho mảng khai khoán Niken, cũng như đẩy lùi tiến độ các dự án BDS nhà ở và KCN; 2) Chúng tôi kéo định giá DCF các mảng thêm một năm. Trong bối cảnh bước ngoặt LN sẽ đến từ 2024, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu tích lũy cổ phiếu tăng trưởng với nhiều yếu tố cơ bản tốt. Tiềm năng tăng giá bao gồm 1) Các dự án BDS nhà ở bàn giao nhanh hơn dự kiến; 2) Chính sách giá NLTT được ban hành sớm. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) Nền lãi suất cao duy trì lâu hơn dự kiến; 2) Giá Niken và nhu cầu thấp hơn dự kiến; 3) Các dự án BDS tiếp tục bị đình trệ.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây