Hợp tác cùng phát triển

VCB – Động lực tăng trưởng trong dài hạn đến từ cho vay bán lẻ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/04/2024    973

Chia sẻ

 • Khuyến nghị Khả Quan với tiềm năng tăng giá 25,1%. Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 15,4% khi giá cổ phiếu đã tăng 9% kể từ báo cáo gần đây nhất.
 • Giá mục tiêu của chúng tôi thay đổi do: 1) thay đổi chi phí vốn và 2) hạ dự phóng chi phí tín dụng
 • P/B hiện tại (3,0 lần) đang thấp hơn một chút so với kỳ vọng về triển vọng của ROE trong giai đoạn 2024-25

  Giá thị trường

  Giá mục tiêu

  Tỷ suất cổ tức

  Khuyến nghị

  Ngành

  VND94.400

  VND118.700

  0,0%

  Khả quan  Tài chính

Tiêu điểm tài chính

 • LN ròng năm 2023 tăng 10,4% svck lên 33.033 tỷ đồng (~ 1,33 tỷ USD) nhờ hoàn nhập dự phòng 6.949 tỷ đồng trong Q4/23
 • Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm 23 điểm cơ bản sv quý trước (+30 điểm cơ bản svck) xuống 0,98% vào cuối năm 2023, LLR cao nhất ngành ở mức 230%
 • Kỳ vọng CAR của VCB sẽ đạt 13,7% nếu đợt phát hành riêng lẻ hoàn tất trong năm 2024. Chúng tôi chưa phản ánh giả định này vào giá mục tiêu

Luận điểm đầu tư

Phát hành riêng lẻ thành công sẽ giúp VCB cải thiện hệ số CAR
Nếu đợt phát hành riêng lẻ của VCB có thể hoàn tất vào cuối năm 2024, chúng tôi dự phóng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) sẽ tăng từ 11,6% lên 13,7%. CAR của VCB cũng như các NH quốc doanh khác đều thấp hơn mức trung bình ngành. Đây là lý do khiến các NH quốc doanh có thị phần tín dụng bị thu hẹp trong những năm gần đây. Về lâu dài, điều này sẽ làm suy yếu vị thế dẫn đầu ngành của các NH quốc doanh.

Nguồn vốn bổ sung sẽ hỗ trợ VCB mở rộng cho vay bán lẻ và SME

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của VCB sẽ đạt 12% trong năm 2024, tập trung vào cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nguồn vốn bổ sung, chúng tôi kỳ vọng VCB sẽ mở rộng mảng cho vay bán lẻ – như sau đợt phát hành riêng lẻ vào năm 2019 – tập trung vào cho vay mua nhà và cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất cho vay thấp trong năm 2025-28.

Mở rộng cho vay bán lẻ có thể hỗ trợ NIM trong năm 2025-28

Chúng tôi giảm 8 điểm cơ bản trong dự phóng NIM năm 2024 xuống 3,1%, cao hơn một chút so với NIM năm 2023 (3,0%) do chi phí vốn (COF) giảm chậm hơn dự phóng. Lãi suất huy động thấp hơn sẽ có tác động tích cực đến NIM vào năm 2024. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng NIM sẽ tăng nhanh hơn trong năm 2025-28 khi VCB đẩy mạnh cho vay bán lẻ.

LN ròng tăng trưởng vững chắc trong 2024, và tăng trưởng mạnh mẽ trong 2025

Chúng tôi dự phóng chi phí tín dụng sẽ giảm lần lượt 4,21/2,0 điểm cơ bản trong năm 2024-25. NPL giảm sẽ giảm áp lực lên bộ đệm dự phòng của VCB, giúp NH có thể sử dụng dự phòng để xử lý nợ xấu trong năm 2024. Chúng tôi dự phóng LN ròng của VCB sẽ tăng 10,4% svck trong năm 2024, sau đó tăng 22,8% svck trong năm 2025. ROE sẽ chấm dứt xu hướng giảm kể từ năm 2025.

P/B hiện tại thấp hơn so với kỳ vọng về triển vọng của ROE năm 2024

P/B hiện tại là 3,0 lần, thấp hơn kỳ vọng về ước tính ROE cho năm 2024 là 19,5%. Trong 5 năm qua, VCB thường giao dịch ở mức cao hơn 160% so với P/B trung bình ngành. Tuy nhiên, với chiến lược cho vay thận trọng và ROE giảm trong năm 2024, P/B mục tiêu của chúng tôi là 3,1 lần, cao hơn 140% so với trung bình ngành hiện tại.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây.