Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 17/02/2023    5898

Chia sẻ

  • Tổng giá trị TPDN phát hành trong Q4/22 giảm 94,5% so với quý trước và giảm 98,8% so với cùng kỳ (svck), chỉ đạt 3.619 tỷ đồng.
  • Tính cả năm 2022, tổng giá trị TPDN phát hành ước đạt 269.733 tỷ đồng, giảm 64,4% so với 2021.
  • Giá trị đáo hạn TPDN phát hành riêng lẻ năm 2023 ước tính xấp xỉ 252.000 tỷ đồng, trong đó áp lực đáo hạn sẽ rơi vào Q2 – Q3/23 với 63,4% tổng giá trị đáo hạn.

Thị trường TPDN đóng băng trong Q4/22
Theo ước tính của chúng tôi, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Q4/22 chỉ đạt 3.619 tỷ đồng, giảm 94,5% so với quý trước và 98,8% svck. Trong đó, hầu hết là trái phiếu phát hành riêng lẻ và không có đợt phát hành trái phiếu công chúng nào. Theo chúng tôi, giá trị phát hành trái phiếu giảm mạnh trong Q4/22 đến từ hai nguyên nhân chính: (1) Nghị định 65/2022/NĐ-CP được ban hành vào 16/09/2022 đã thắt chặt những quy định về cả phía cung và phía cầu đối với thị trường TPDN, (2) niềm tin của nhà đầu tư đã giảm đi sau khi cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ra một loạt các sai phạm của DN phát hành.
Trong Q4/22, Tập đoàn đa ngành trở thành nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 47% tổng giá trị phát hành, tương đương 1.700 tỷ đồng, toàn bộ đều thuộc về CTCP Tập đoàn Masan.
Bất động sản (BĐS) chiếm tỷ trọng 17,4% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương đương 630 tỷ đồng. Chỉ có 3 DN BĐS thực hiện phát hành, bao gồm: CTCP Đầu tư Nam Long (500 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Đức Trung (100 tỷ đồng) và CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (30 tỷ đồng). Lãi suất phát hành TPDN của các DN BĐS trong Q4/22 có xu hướng tăng so với quý trước, lên mức trung bình 12%/năm.
Tài chính – Ngân hàng: chỉ có NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành 285 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng giá trị phát hành trong Q4/22. Lãi suất phát hành của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong Q4/22 đạt 8,7%/năm (+2,7 điểm % sv lãi suất trung bình các ngân hàng quý trước).
Các ngành khác chiếm 27,8% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 1.005 tỷ đồng (giảm 70,2% so với quý trước). Đáng chú ý có: CT TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên phát hành 500 tỷ đồng với lãi suất 13%/năm trong 5 năm và CTCP Dược phẩm Tenamyd phát hành 150 tỷ đồng với lãi suất 14%/năm trong 3,5 năm.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây