Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Quý 3 năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 11/10/2022    8243

Chia sẻ

  • Tổng giá trị TPDN phát hành trong Quý 3 giảm 50,5% so với quý trước và giảm 70,9% so với cùng kỳ (svck), chỉ đạt 60.635 tỷ đồng.
  • Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị TPDN phát hành ước đạt 248.603 tỷ đồng, giảm 43,5% so với 9T21.
  • Khối lượng phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP) tăng 12,1% so với Q2/22 với tỷ lệ trúng thầu đạt 39,3% trong Quý 3.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP QUÝ 3/2022

Phát hành riêng lẻ suy giảm khi chờ đợi Nghị định sửa đổi 153/NĐ-CP/2020

Tổng giá trị TPDN phát hành trong Q3/22 đạt mức 60.635 tỷ đồng, giảm mạnh 50,5% so với quý trước, giảm mạnh 70,9% svck. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 98,9%. Trong đó, tỷ lệ trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng lần lượt là 97,4% và 2,6%.

Trong Quý 3, có 42 doanh nghiệp (DN) phát hành tổng cộng 59.032 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, giảm mạnh 51,7% so với quý trước, và giảm 71,1% svck. Các DN có giá trị phát hành (GTPH) trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý đều là các ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (6.867 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Phương Đông (6.600 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (4.210 tỷ đồng).

Trong khi đó, 1.603 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng, tăng 434,4% so với quý trước cũng như so với mức nền thấp năm ngoái, chủ yếu cũng tập trung ở nhóm các ngân hàng TMCP.

Trong Quý 3, Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 82,5% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương đương 48.683 tỷ đồng (giảm 39,5% so với quý trước, giảm 37,9% svck). Ngoài 3 Ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất kể trên, các tổ chức tài chính khác có giá trị phát hành lớn nhất bao gồm: NH TMCP Á Châu (3.800 tỷ đồng), NH TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (3694 tỷ đồng), NH TMCP Quân Đội (3630 tỷ đồng), …

Bất động sản chiếm tỷ trọng 13,7% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương đương 8.091 tỷ đồng (giảm mạnh 45,9% sv Q2/22, giảm 90,9% svck). Các DN BĐS có phát hành riêng lẻ nhiều nhất trong quý bao gồm: Công ty TNHH No Va Thảo Điền (2.300 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (2.285,6 tỷ đồng) và CTCP Fuji Nutri Food (1.000 tỷ đồng).

Tập đoàn đa ngành chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về giá trị phát hành riêng lẻ với khoản1.500 tỷ đồng (giảm 89,5% so với Q2/22), chỉ có CTCP Tập đoàn Masan phát hành trong quý này.

Các ngành khác chiếm 1,3% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 758 tỷ đồng (giảm 94,0% so với quý trước). Đáng chú ý có: CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast phát hành 300 tỷ đồng với kì hạn 3 năm và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành 290 tỷ đồng với kì hạn 5 năm.

Thị trường TPDN giảm sâu trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngay từ thời điểm tháng 03/2022, thị trường TPDN chậm lại nhằm chờ đợi Nghị định sửa đổi 153/NĐ-CP/2020, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư cũng như nâng cao chất lượng của thị trường vốn. Trong bối cảnh đó, tổng giá trị phát hành TPDN trong 9T22 giảm mạnh 43,5% svck xuống còn 248.603 tỷ đồng; trong đó là 240.804 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (-42,2% svck) và 7.799 tỷ đồng phát hành ra công chúng (-66,8% svck). Trong đó Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về GTPH trong 9T22, chiếm 57,7% tổng GTPH, giảm 15,2% svck. Nhóm ngành Bất động sản chiếm 21,5% tổng GTPH, giảm mạnh 67,0% so với 9T21. Nhóm Tập đoàn đa ngành và các nhóm ngành Khác chiếm lần lượt 6,3% và 14,5% tổng GTPH trong 9T22, tăng 94,9% và giảm 64,2% svck.

Trong 9T22, top 5 các DN phát hành trái phiếu nhiều nhất gồm có 3 Ngân hàng và 2 tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán, bao gồm: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (19.872 tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup và các công ty con (16.569 tỷ đồng); Tập đoàn Địa ốc NOVA và các công ty con (15.157 tỷ đồng), NHTMCP Phương Đông (12.300 tỷ đồng), NHTMCP Á Châu (10.450 tỷ đồng).

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây