Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

26/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 18-22/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 281

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 82,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 964 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

19/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 11-15/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 347

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 73% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 1.070 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

12/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 04-08/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 329

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 77,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 92 tỷ đồng trái phiếu…

05/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 27/04-01/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 315

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 35,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 124 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

28/04

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 20-24/04/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 408

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 36,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 123 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

21/04

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 13-17/04/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 386

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 14,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 151 tỷ đồng trái phiếu. Xem thêm…

14/04

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 06-10/04/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 493

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 1,1% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu không đổi trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 1.274 tỷ đồng trái phiếu.…

07/04

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 30/03-03/04/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 381

Nhận định chính KBNN không phát hành thành công 3.000 tỷ đồng TPCP đã gọi thầu. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Các nhà đầu tư nước ngoài…

05/01

năm 2018

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU & TIỀN TỆ Tuần 02-05/01/2018 

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 503

Tỷ lệ trúng thầu trái phiếu thị trường sơ cấp đạt 90%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ (TPCP) trên thị trường thứ cấp diễn biến trái chiều. Khối ngoại tiếp tục mua ròng. NHNN hút ròng 15.623 tỷ đồng…