Hợp tác cùng phát triển

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 30/03-03/04/2020

Nhận định chính

KBNN không phát hành thành công 3.000 tỷ đồng TPCP đã gọi thầu. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 129 tỷ đồng trái phiếu, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại lên 3.407 tỷ đồng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status