Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

07/07

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 29/06-03/07/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 140

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu duy trì ở mức cao, đạt 96,6% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu nhìn chung giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại bán ròng nhẹ 54…

30/06

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 22-26/06/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 158

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu duy trì ở mức cao, đạt 87,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu nhìn chung giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng trở lại…

23/06

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 15-19/06/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 165

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu duy trì ở mức cao, đạt 93,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp nhưng tăng nhẹ trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng…

16/06

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 08-12/06/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 174

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu tiếp tục cải thiện, đạt 93,1% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trái chiều trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 859 tỷ…

09/06

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 01-05/06/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 156

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 82,9% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trái chiều trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 951 tỷ đồng trái phiếu trên…

02/06

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 25-29/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 150

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 55,4% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng cả trên thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 174 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường…

26/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 18-22/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 156

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 82,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 964 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

19/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 11-15/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 161

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 73% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 1.070 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

12/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 04-08/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 163

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 77,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 92 tỷ đồng trái phiếu…

05/05

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 27/04-01/05/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 150

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt 35,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu tăng trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 124 tỷ đồng trái phiếu trên thị…
DMCA.com Protection Status