Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

01/09

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 24-28/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 156

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 90,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng nhẹ trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng…

27/08

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam tháng 08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 799

Thị trường TPDN trong tháng 7 ghi nhận 108 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 26.945 tỷ đồng, giảm 41,1% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành…

25/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 17-21/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 159

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm về mức 60,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng nhẹ trên cả hai thị trường. Khối ngoại bán ròng 507 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

18/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 10-14/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 173

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm về mức 75,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp và cả trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 113 tỷ đồng…

11/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 03-07/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 155

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 80,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu biến động nhẹ trên thị trường sơ cấp và giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 228 tỷ…

04/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 27-31/07/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 144

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm còn 1,29% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm nhẹ trên thị trường sơ cấp và tăng trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 309 tỷ đồng trái…

31/07

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam 6T2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 5240

Thị trường TPDN sôi động trở lại trong tháng 6/2020; giá trị phát hành riêng lẻ tăng 56,8% so với tháng trước đó. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt hơn 168 nghìn tỷ…

28/07

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 20/07-24/07/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 149

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm còn 65,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 178 tỷ đồng trái phiếu trên…

21/07

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 13/07-17/07/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 157

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu vẫn ở mức cao, đạt 90,4% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu nhìn chung giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 319 tỷ đồng…

14/07

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 06/07-10/07/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 143

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu đạt mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 398 tỷ đồng trái phiếu trên…
DMCA.com Protection Status