Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

23/09

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 9/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1201

Thị trường TPDN trong tháng 8 ghi nhận 170 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 7 (số liệu điều chỉnh). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá…

22/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 511

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 109 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

15/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 530

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 99,1% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 605 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

08/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 31/08-04/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 574

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 97,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp và tăng ở tất cả kỳ hạn trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 199…

01/09

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 24-28/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 292

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 90,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng nhẹ trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng…

27/08

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam tháng 08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 963

Thị trường TPDN trong tháng 7 ghi nhận 108 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 26.945 tỷ đồng, giảm 41,1% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành…

25/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 17-21/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 305

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm về mức 60,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng nhẹ trên cả hai thị trường. Khối ngoại bán ròng 507 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

18/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 10-14/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 306

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm về mức 75,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp và cả trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 113 tỷ đồng…

11/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 03-07/08/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 288

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 80,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu biến động nhẹ trên thị trường sơ cấp và giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 228 tỷ…

04/08

năm 2020

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 27-31/07/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 282

Nhận định chính Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm còn 1,29% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm nhẹ trên thị trường sơ cấp và tăng trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 309 tỷ đồng trái…