Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 31/08-04/09/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 97,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp và tăng ở tất cả kỳ hạn trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 199 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch nào trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng phân hóa.
  • Tỷ giá USD/VND diễn biến trái chiều. CDS 5 năm của Việt Nam tiếp tục giảm tới 13,97 điểm cơ bản so với cuối tuần trước.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 97,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp và tăng ở tất cả kỳ hạn trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 199 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thứ cấp.

Tuần qua KBNN đã phát hành thành công 7.782 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm trong tổng số 8.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm giảm 2 điểm cơ bản, trong khi lãi suất kỳ hạn 20 năm tăng 2 điểm cơ bản. Lãi suất các kỳ hạn còn lại không đổi.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp tăng ở tất cả các kỳ hạn. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 199 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020, khối ngoại đã mua ròng 1.313 tỷ đồng trái phiếu.

Tuần tiếp theo từ 07-11/09/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 7.000 nghìn tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 10, 15, và 30 năm.

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch nào trong tuần qua. Tính đến ngày 04/09/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng phân hóa. Lãi suất tăng từ 2,3 đến 21,0 điểm cơ bản ở các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng; lãi suất ở các kỳ hạn còn lại giảm từ 0,5 đến 6,0 điểm cơ bản.

Tỷ giá USD/VND diễn biến trái chiều. Cụ thể, tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng/USD lên mức 23.206 đồng/USD. So với mức đầu năm 2020, tỷ giá trung tâm chỉ tăng 0,22%. Trong khi đó, tỷ giá tại Vietcombank giữ nguyên ở mức 23.060-23.270 đồng/USD, tương đương tỷ giá đầu năm. Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra về mức 23.170-23.200 đồng/USD, gần như không thay đổi so với đầu năm.

CDS 5 năm của Việt Nam tiếp tục giảm tới 13,97 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 115,51 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status