Hợp tác cùng phát triển

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 24-28/08/2020

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 90,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng nhẹ trên thị trường sơ cấp nhưng giảm trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 111 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status