Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/09/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 99,1% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 605 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm.
  • Tỷ giá trong nước tuần qua không đổi. CDS 5 năm của Việt Nam có xu hướng tăng.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 99,1% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 605 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần 07-11/09/2020, tỷ lệ trúng thầu TPCP trên thị trường sơ cấp tăng lên mức 99,1%. KBNN đã phát hành thành công 9.912 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 10, 15, và 30 năm trong tổng số 10.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 5 năm giảm 4 điểm cơ bản, các kỳ hạn còn lại có lãi suất trúng thầu không đổi so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm từ 0,3 đến 14,3 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 605 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020, khối ngoại đã mua ròng 1.919 tỷ đồng trái phiếu.

Tuần tiếp theo từ 14/09-18/09/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 8.500 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm .

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Tính đến ngày 11/09/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm trong tuần qua, giảm từ 0,2 đến 48,3 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn.

Tỷ giá trong nước tuần qua không đổi. Tỷ giá trung tâm giữ ở mức 23.206 đồng/USD. So với mức đầu năm 2020, tỷ giá trung tâm chỉ tăng 0,22%. Tỷ giá mua/bán tại Vietcombank cũng giữ nguyên so với tuần trước đó, ở mức 23.060-23.270 đồng/USD. Tỷ giá mua/bán trên thị trường tự do không đổi ở mức 23.170-23.220 đồng/USD. Chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ít biến động trong những tuần tới.

CDS 5 năm của Việt Nam có xu hướng tăng, đạt 118,02 điểm cơ bản, cao hơn cuối tuần trước 2,51 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status