Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

29/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 21-25/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 409

Tỷ lệ trúng thầu vẫn ở mức cao, đạt 91,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại mua…

22/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 399

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…

15/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 511

Tỷ lệ trúng thầu giảm về mức 78,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…

08/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 30/11-04/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 480

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…

01/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 23-27/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 528

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 92,0% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại bán ròng xấp…

26/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp tháng 11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 850

Thị trường TPDN trong tháng 10 ghi nhận 90 đợt phát hành thành công với tổng giá trị 9.504 tỷ đồng, giảm 63% so với tháng 9 (số liệu điều chỉnh). Toàn bộ các đợt phát hành đều là phát…

24/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 16-20/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 472

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 73,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm. Khối ngoại…

18/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 09-13/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 504

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 64,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị tường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp…

11/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 02-06/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 406

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm mạnh xuống mức 4,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu không đổi trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng phân hóa, với kỳ hạn…

28/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 19-23/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 432

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 68,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP cũng có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…
DMCA.com Protection Status