Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

20/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 11-15/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 495

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 1.316…

12/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 04-08/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 590

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…

06/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/12/2020-01/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 595

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…

29/12

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1384

Thị trường TPDN dần giảm nhiệt về cuối năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 11/2020 đạt 15.168 tỷ đồng, trong đó 4.543 tỷ đồng TPDN phát hành ra công chúng. Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị…

29/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 21-25/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 540

Tỷ lệ trúng thầu vẫn ở mức cao, đạt 91,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại mua…

22/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 526

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…

15/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 652

Tỷ lệ trúng thầu giảm về mức 78,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…

08/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 30/11-04/12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 603

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại…

01/12

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 23-27/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 706

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 92,0% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại bán ròng xấp…

26/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp tháng 11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 990

Thị trường TPDN trong tháng 10 ghi nhận 90 đợt phát hành thành công với tổng giá trị 9.504 tỷ đồng, giảm 63% so với tháng 9 (số liệu điều chỉnh). Toàn bộ các đợt phát hành đều là phát…
DMCA.com Protection Status