Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/12/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu giảm về mức 78,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 809 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá trung tâm tăng trong tuần qua. CDS 5 năm của Việt Nam cũng tăng.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu giảm về mức 78,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 809 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

KBNN phát hành thành công 7.500 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm trong tổng số 7.500 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giảm từ 3 đến 7 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn so với lần phát hành gần nhất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) phát hành thành công 3.850 tỷ đồng TPCPBL ở các kỳ hạn 10 và 15 năm. Lãi suất trúng thầu giảm mạnh ở cả kỳ hạn 10 và 15 năm, lần lượt giảm 34 và 39 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa, tăng nhẹ 0,2 điểm cơ bản ở kỳ hạn 1 năm, giảm từ 1,6 đến 7,9 điểm cơ bản ở các kỳ hạn còn lại, trừ kỳ hạn 2 năm không đổi. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 809 tỷ đồng, đưa giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại lên mức 3.671 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 14/12-18/12/2020, KBNN sẽ gọi thầu 8.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Tính đến ngày 11/12/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Trong tuần qua, lãi suất giảm từ 0,2 đến 0,8 điểm cơ bản ở các kỳ hạn dưới 2 tháng trừ kỳ hạn qua đêm không đổi, và tăng từ 0,2 đến 26,5 điểm cơ bản ở kỳ hạn trên 1 tháng.

Tỷ giá trung tâm tăng trong tuần qua, tăng 4 đồng lên mức 23.146 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank không đổi, giữ nguyên ở mức 23.010-23.220 đồng/USD. Ngoài ra, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.200-23.230 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng, đạt 97,05 điểm cơ bản, cao hơn mức đóng cửa tuần trước đó 0,01 điểm cơ bản.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY