Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 29/12/2020    1637

Chia sẻ

  • Thị trường TPDN dần giảm nhiệt về cuối năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 11/2020 đạt 15.168 tỷ đồng, trong đó 4.543 tỷ đồng TPDN phát hành ra công chúng.
  • Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 392.527 tỷ đồng, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lãi suất có xu hướng phân hóa theo ngành trong năm 2020.

Thị trường TPDN giảm nhiệt về cuối năm 2020

Trong tháng 11/2020, có 15 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 10.625 tỷ đồng trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành giảm 50,1% so với tháng 10 (số liệu điều chỉnh). Tỷ lệ phát hành thành công đạt 59,1%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng 11 là Ngân hàng TMCP Tiên Phong với 3.736 tỷ đồng, CTCP Bất động sản Hano-Vid với 2.885 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Bản Việt với 1.000 tỷ đồng.

Trong khi đó giá trị TPDN phát hành ra công chúng đạt 4.543 tỷ đồng, bao gồm 4 đợt phát hành từ CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (394 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Masan (1.600 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (500 tỷ đồng), và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (2.049 tỷ đồng).

Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt mức 392.527 tỷ đồng, tăng 64,4% so với mức 238.718 tỷ đồng năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 348.456 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Nghị định 81/2020/NĐ-CP về những thay đổi trong quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã ảnh hưởng khá lớn tới quy trình phát hành TPDN riêng lẻ. Cụ thể hơn, Nghị định 81/2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đã thắt chặt các điều kiện phát hành TPDN như tiêu chuẩn đối với tổ chức phát hành, giới hạn số lượng nhà đầu tư, thêm điều kiện đối với các tổ chức tư vấn phát hành, ảnh hưởng trực tiếp tới khối lượng TPDN được phát hành về cuối năm 2020.

Thị trường TPDN Việt Nam đã tăng trưởng tương đối nóng trong nửa đầu năm 2020, tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy thị trường TPDN Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi quy mô dư nợ TPDN Việt Nam tính đến Q3/2020 mới đạt 11,4% GDP (theo ADB), thấp hơn nhiều một số thị trường TPDN trong khu vực như Thái Lan (45,0% GDP), Malaysia (54,6% GDP) và Singapore (62,1% GDP). Theo ADB, tổng quy mô dư nợ trái phiếu của Việt Nam (bao gồm TPCP và TPDN) tính đến Q3/2020 đạt 42,7% GDP.

Cơ cấu thị trường TPDN riêng lẻ phát hành theo ngành

Trong tháng 11, tổng giá trị phát hành riêng lẻ của nhóm Tài chính – Ngân hàng, đạt mức 5.440 tỷ đồng, chiếm tới 51,2% tổng giá trị phát hành. Trong đó chủ yếu là các ngân hàng với tổng giá trị phát hành đạt 5.286 tỷ đồng, còn lại 154 tỷ đồng từ Công ty TNHH Chứng Khoán ACB. Ngành Bất động sản ghi nhận tổng giá trị phát hành là 3.455 tỷ đồng, chiếm 32,5% giá trị phát hành. Nhóm các ngành khác đạt tổng giá trị phát hành 1.730 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng giá trị phát hành.

Lũy kế 11 tháng, nhóm Tài chính – Ngân hàng dẫn đầu với tổng giá trị phát hành thành công là 82.993 tỷ đồng (tương ứng tỷ trọng 23,8%), đứng thứ 2 là nhóm ngành Bất động sản với giá trị phát hành đạt 58.635 tỷ đồng (16,8%), nhóm Tập đoàn đa ngành có tổng giá trị phát hành đạt mức 12.016 tỷ đồng (3,5%). Các nhóm ngành khác có tổng giá trị phát hành đạt 194.812 tỷ đồng (55,9%).

Lũy kế 11 tháng, những doanh nghiệp đứng đầu về tổng giá trị phát hành gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (24.481 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Sovico (16.350 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Phát Triển nhà thành phố HCM (15.398 tỷ đồng) và CTCP TNHH Saigon Glory (12.000 tỷ đồng).

Xu hướng về kỳ hạn & lãi suất

Trong tháng 11, có 83 đợt phát hành TPDN riêng lẻ thành công. Các doanh nghiệp có xu hướng tập trung ở kỳ hạn 5 năm khi có tới 59 đợt phát hành trái phiếu thành công ở kỳ hạn 5 năm trong tháng.

Với nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng, tháng 11 có 14 đợt phát hành, trong đó tập trung ở kỳ hạn 3 năm (4 đợt) và 7 năm (5 đợt). Lũy kế 11T20, nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng đã phát hành 290 đợt, với kỳ hạn trung bình đạt 5 năm và lãi suất trung bình 7,2%. Đáng chú ý, CTCP Kinh doanh F88 là doanh nghiệp tài chính phát hành trái phiếu với mức lãi suất cao nhất đạt 12,5%.

Với nhóm ngành Bất động sản, tháng 11 có 63 đợt phát hành, tập trung ở kỳ hạn 5 năm (57 đợt). Lũy kế 11T20, nhóm ngành Bất động sản đã phát hành 669 đợt, với kỳ hạn trung bình đạt 4 năm và lãi suất trung bình 10,6%. Đáng chú ý, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt là doanh nghiệp Bất động sản với mức lãi suất cao nhất đạt 13%.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY