Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 11-15/01/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 1.316 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm.
  • Tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng lên mức 23.136 đồng/USD. CDS 5 năm của Việt Nam tăng.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 1.316 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

Tuần qua, KBNN đã gọi thầu thành công toàn bộ 6.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm trong tổng số 6.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giảm từ 2 đến 4 điểm cơ bản so với kỳ phát hành gần nhất, trừ lãi suất trúng thầu kỳ hạn 20 năm không đổi.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 1.316 tỷ đồng trong tuần thứ hai của năm 2021, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 1.390 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 18-22/01/2021, KBNN sẽ gọi thầu 7.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Tuần qua NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Tính đến ngày 15/01/2021, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm. Cụ thể, chỉ lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 12 điểm cơ bản; lãi suất các kỳ hạn còn lại giảm từ 1,3 đến 62,3 điểm cơ bản.

Tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng lên mức 23.136 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra ở mức 22.950-23.160 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.380-23.430 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng 4,32 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 99,40 điểm. Nhìn chung CDS vẫn đang ở gần mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY