Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 30/11-04/12/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 528 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá tuần qua có xu hướng giảm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 528 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

KBNN phát hành thành công 12.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15 và 20 năm trong tổng số 12.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giảm từ 6 đến 8 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn so với lần phát hành gần nhất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính Sách Xã Hội (NHCSXH) phát hành thành công 2.475 tỷ đồng TPCPBL ở các kỳ hạn 10 và 15 năm. Lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 15 năm giảm 2 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất, kỳ hạn 10 năm không đổi.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa, tăng từ 0,7 tới 4,1 điểm cơ bản ở các kỳ hạn 3 và 4 năm, giảm 0,2 đến 5,1 điểm cơ bản ở các kỳ hạn còn lại, trừ kỳ hạn 1 năm không đổi. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 528 tỷ đồng, đưa giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại lên mức 2.862 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 07/12-11/12/2020, KBNN sẽ gọi thầu 7.500 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm và NHPTVN sẽ gọi thầu tổng cộng 6.900 tỷ đồng TPCPBL các kỳ hạn 10 và 15 năm.

Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Tính đến ngày 04/12/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Trong tuần qua, lãi suất không đổi ở các kỳ hạn dưới 1 tháng, giảm từ 1,5 đến 18 điểm cơ bản ở các kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng, và tăng 8,5 điểm ở kỳ hạn 1 năm.

Tỷ giá trung tâm giảm trong tuần qua, giảm 20 đồng về mức 23.142 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank giảm 40 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.010-23.220 đồng/USD. Ngoài ra, tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.190-23.220 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam giảm, đạt 97,04 điểm cơ bản, thấp hơn mức đóng cửa tuần trước đó 3,52 điểm cơ bản.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY