Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 04-08/01/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng phân hóa.
  • Tỷ giá trung tâm giảm 31 đồng về mức 23.131 đồng/USD. CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ.

Nhận định chính

Tuần qua, trên thị trường sơ cấp không phát sinh đợt đấu thầu TPCP nào. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng. Khối ngoại mua ròng 74 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần đầu tiên của năm 2021 thị trường sơ cấp không phát sinh đợt phát hành TPCP nào.

Cho cả năm 2020, tổng giá trị TPCP và TPCPBL huy động trên thị trường sơ cấp đạt 349.228 tỷ đồng (tăng 62,2% so với 2019), trong đó 322.953 tỷ đồng từ KBNN, 21.900 tỷ đồng từ NHPTVN và 4.375 tỷ đồng từ NHCSXH. Giá trị phát hành TPCP của KBNN vượt 7,7% kế hoạch năm 2020.

Tuần tiếp theo từ 11-15/01/2021, KBNN sẽ gọi thầu 6.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng, trừ kỳ hạn 10 năm. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 74 tỷ đồng trong tuần đầu tiên của năm 2021.

Tuần qua NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Tính đến ngày 08/01/2021, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng phân hóa. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 và 6 tháng lần lượt giảm 4,4 và 2,9 điểm cơ bản; lãi suất các kỳ hạn còn lại tăng từ 1,0 đến 40,7 điểm cơ bản so với tuần trước đó.

Tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng về mức 23.121 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank giảm 55 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra xuống mức 22.950-23.160 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào và 30 đồng ở chiều bán ra, đạt 23.380-23.430 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam giảm 1,37 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 95,08 điểm. Nhìn chung CDS vẫn đang ở gần mức đáy trong 7 năm trở lại đây.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY