Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/12/2020-01/01/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng phân hóa.
  • Tỷ giá trung tâm giảm 31 đồng về mức 23.131 đồng/USD. CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

NHPTVN phát hành thành công 900 tỷ đồng TPCPBL ở kỳ hạn 15 năm trong tổng số 900 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu tăng 5 điểm cơ bản so với kỳ phát hành gần nhất. Tuần này, KBNN gọi thầu 6.000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 10, 15, 20, và 30 năm, tuy nhiên không có trái phiếu nào được phát hành thành công.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 6 tỷ đồng, nâng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại lên mức 3.702 tỷ đồng.

Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Tính đến ngày 01/01/2021, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng phân hóa. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 6 tháng lần lượt tăng 2,6 điểm, 1,3 điểm và 10,4 điểm cơ bản, các kỳ hạn còn lại giảm từ 1,7 đến 31,6 điểm cơ bản.

Tỷ giá trung tâm giảm 31 đồng về mức 23.131 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank giảm 5 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra về mức 23.005-23.215 đồng/USD. Bên cạnh đó, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 80 đồng ở chiều bán ra, đạt 23.320-23.400 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ 0,23 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 96,45 điểm. Nhìn chung CDS vẫn đang ở gần mức đáy trong 7 năm trở lại đây.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status