Góp ý cho VNDIRECT

DGO Tích sản

DGO TÍCH SẢN là gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản với mục đích xây dựng danh mục tài sản và kiến tạo thu nhập bền vững từ đầu tư. Tiết kiệm đầu tư là một quá trình tự tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, chia nhỏ các mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện một cách liên tục có kỷ luật.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

DGO Tích sản sẽ giúp Khách hàng

  • Xây dựng và phát triển năng lực đầu tư và hướng tới các mục tiêu cao hơn
  • Tiếp cận danh mục đa dạng, an toàn và bền vững
  • Quản lý hiệu quả sau đầu tư

Đội ngũ chuyên gia của VNDIRECT sẽ hỗ trợ bạn lập kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời  – giúp bạn tiếp cận các khóa học chia sẻ kiến thức cơ bản nhập môn về đầu tư và quản lý tài sản, giúp bạn tự lựa chọn mục tiêu và lập kế hoạch đầu tư phù hợp với sức khỏe tài chính và khẩu vị rủi ro của bạn.

Gói dịch vụ DGO thiết kế cho Khách hàng một lộ trình đầu tư bắt đầu từ giai đoạn Xây dựng sức khỏe tài chính, từ đó giúp Khách hàng tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính để có thể an tâm đầu tư.

(1) Kiến tạo sức khỏe tài chính.

  • Đào tạo kiến thức và kỹ năng đầu tư
  • Lập kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời
  • Thiết kế lộ trình tiết kiệm đầu tư

(2) Lựa chọn mục tiêu đầu tư.

(3) Phân bổ tài sản và lựa chọn danh mục đầu tư.

(4) Quản lý tài sản sau đầu tư.

CÁC TIỆN ÍCH NỀN TẢNG SỐ ĐA KÊNH

  –  Nền tảng giao dịch trực tuyến và Quản lý tài khoản cá nhân:

  • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
  • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
  • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE.

 – Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

CÁCH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Khách hàng đăng ký dịch vụ qua tài khoản iVND.