Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/12/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại bán ròng xấp xỉ 127 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá trung tâm giảm trong tuần qua. CDS 5 năm của Việt Nam giảm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại bán ròng xấp xỉ 127 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 100% trong tuần qua. KBNN phát hành thành công 12.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm trong tổng số 12.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giảm từ 2 đến 5 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm. Ngoài các kỳ hạn 1 và 2 năm không đổi, các kỳ hạn còn lại đều giảm từ 4,3 đến 16 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị xấp xỉ 127 tỷ đồng, đưa giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại về mức 3.543 tỷ đồng .

Tuần tiếp theo từ 21/12-25/12/2020, KBNN sẽ gọi thầu 9.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm; NHPTVN sẽ gọi thầu 3.050 tỷ đồng ở các kỳ hạn 10 và 15 năm.

Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Tính đến ngày 18/12/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Trong tuần qua, lãi suất giảm từ 0,2 đến 0,8 điểm cơ bản ở các kỳ hạn dưới 2 tháng trừ kỳ hạn qua đêm không đổi, và tăng từ 0,2 đến 26,5 điểm cơ bản ở kỳ hạn trên 1 tháng.

Tỷ giá trung tâm giảm trong tuần qua, giảm 8 đồng về mức 23.138 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank không đổi, giữ nguyên ở mức 23.010-23.220 đồng/USD. Ngoài ra, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.220-23.250 đồng/USD.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY