Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

28/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 19-23/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 449

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 68,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP cũng có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…

27/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 831

Thị trường TPDN trong tháng 9 ghi nhận 31 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 12.981 tỷ đồng, trong đó TPDN riêng lẻ đạt 10.522 tỷ đồng, giảm 86,6% so với tháng 8 (số liệu điều chỉnh).…

21/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần12-16/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 452

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 76,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dưới…

13/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 05-09/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 427

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 89,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu có diễn biến phân hóa. Khối ngoại mua ròng…

06/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/09-02/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 425

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 94,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ…

29/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 21-25/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 557

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giữ ở mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu phân hóa ở các kỳ hạn.…

23/09

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 9/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1053

Thị trường TPDN trong tháng 8 ghi nhận 170 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 7 (số liệu điều chỉnh). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá…

22/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 371

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 109 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

15/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 07-11/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 401

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 99,1% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 605 tỷ đồng trái phiếu trên thị…

08/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 31/08-04/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 421

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 97,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp và tăng ở tất cả kỳ hạn trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 199…
DMCA.com Protection Status