Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

24/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 16-20/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 617

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 73,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm. Khối ngoại…

18/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 09-13/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 644

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 64,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị tường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp…

11/11

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 02-06/11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 542

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm mạnh xuống mức 4,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu không đổi trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng phân hóa, với kỳ hạn…

28/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 19-23/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 569

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 68,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP cũng có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…

27/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 976

Thị trường TPDN trong tháng 9 ghi nhận 31 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 12.981 tỷ đồng, trong đó TPDN riêng lẻ đạt 10.522 tỷ đồng, giảm 86,6% so với tháng 8 (số liệu điều chỉnh).…

21/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần12-16/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 568

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 76,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dưới…

13/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 05-09/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 559

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 89,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu có diễn biến phân hóa. Khối ngoại mua ròng…

06/10

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/09-02/10/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 542

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 94,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ…

29/09

năm 2020

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 21-25/09/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 851

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giữ ở mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu phân hóa ở các kỳ hạn.…

23/09

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 9/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1167

Thị trường TPDN trong tháng 8 ghi nhận 170 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 7 (số liệu điều chỉnh). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá…
DMCA.com Protection Status