Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 02-06/11/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm mạnh xuống mức 4,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu không đổi trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng phân hóa, với kỳ hạn 3, 7 và 10 năm giảm nhẹ từ 0,7 và 2,9 điểm cơ bản, các kỳ hạn còn lại tăng từ 0,2 đến 3,1 điểm cơ bản. Khối ngoại mua ròng 590 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá có xu hướng giảm. CDS 5 năm của Việt Nam ở mức 127,49 điểm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm mạnh xuống mức 4,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu không đổi trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng phân hóa, với kỳ hạn 3, 7 và 10 năm giảm nhẹ từ 0,7 và 2,9 điểm cơ bản, các kỳ hạn còn lại tăng từ 0,2 đến 3,1 điểm cơ bản. Khối ngoại mua ròng 590 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần 02-06/11/2020, KBNN chỉ phát hành thành công 300 tỷ đồng TPCP ở kỳ hạn 20 năm trong tổng số 7.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu không đổi ở kỳ hạn 20 năm.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa, với kỳ hạn 3, 7 và 10 năm giảm nhẹ từ 0,7 và 2,9 điểm cơ bản, các kỳ hạn còn lại tăng từ 0,2 đến 3,1 điểm cơ bản. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 590 tỷ đồng, tăng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm của khối ngoại lên mức 2.422 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 09-13/11/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 7.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm.

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Tính đến ngày 06/11/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Lãi suất ở các kỳ hạn qua đêm, 2 tháng, 3 tháng và 1 năm giảm từ 0,2 đến 20 điểm cơ bản, còn lại tăng từ 1 đến 5,4 điểm cơ bản.

Tỷ giá có xu hướng giảm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm giảm 16 đồng về mức 23.185 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 40 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra về mức 23.200-23.230 đồng/USD. Tỷ giá tại Vietcombank tiếp tục giữ nguyên ở cả 2 chiều mua/bán, đạt 23.060-23.270 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam ở mức 127,49 điểm, không đổi so với tuần trước.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY