Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 05-09/10/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 89,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu có diễn biến phân hóa. Khối ngoại mua ròng 47 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng phân hóa.
  • Tỷ giá có xu hướng giảm. CDS 5 năm của Việt Nam giảm mạnh xuống mức 120,81 điểm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 89,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu có diễn biến phân hóa. Khối ngoại mua ròng 47 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần 05-09/10/2020, KBNN đã phát hành thành công 11.146 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm trong tổng số 12.500 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giảm mạnh từ 23 đến 30 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Cụ thể, lợi suất ở các kỳ hạn 5 và 10 năm tăng từ 0,5 đến 8,7 điểm, giảm ở các kỳ hạn còn lại từ 2,3 đến 14,2 điểm. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 47 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020, khối ngoại đã mua ròng 1.916 tỷ đồng trái phiếu.

Tuần tiếp theo từ 12-16/10/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 10.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Tính đến ngày 09/10/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng phân hóa trong tuần vừa qua. Lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng tăng từ 0,3 đến 11,7 điểm cơ bản, lãi suất kỳ hạn qua đêm không đổi, trong khi lãi suất các kỳ hạn còn lại giảm từ 1 đến 28 điểm cơ bản.

Tỷ giá có xu hướng giảm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm giảm 16 đồng về mức 23.198 đồng/USD. Đồng thời, tỷ giá trên thị trường tự do giảm 10 đồng ở chiều mua vào và bán ra về mức 23.170-23.200 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá mua/bán tại Vietcombank không đổi so với tuần trước đó, duy trì ổn định ở mức 23.070-23.280 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam giảm mạnh xuống mức 120,81 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 19,86 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status