Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp tháng 11/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 26/11/2020    1021

Chia sẻ

  • Thị trường TPDN trong tháng 10 ghi nhận 90 đợt phát hành thành công với tổng giá trị 9.504 tỷ đồng, giảm 63% so với tháng 9 (số liệu điều chỉnh). Toàn bộ các đợt phát hành đều là phát hành riêng lẻ.
  • Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 350.883 tỷ đồng, tăng 68,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục hạ nhiệt trong T10/2020

Trong tháng 10/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành ra thị trường đạt 9.504 tỷ đồng, giảm 63% so với tháng trước; trong đó toàn bộ là TPDN phát hành riêng lẻ. Tháng 10 không phát sinh đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 10 giảm 38,4% so với tháng 9 về 15.150 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 62,7%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công lớn nhất trong tháng 10 là: CTCP Bất Động Sản Hano-Vid (2.769,2 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (1.300 tỷ đồng) và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (1.097 tỷ đồng).

Lũy kế 10 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành thành công đạt 350.883 tỷ đồng, tăng 68,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 326.024 tỷ đồng.

Sau giai đoạn bùng nổ trong 8 tháng đầu năm, thị trường TPDN đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đã thắt chặt các điều kiện phát hành. Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN sẽ tiếp tục trầm lắng trong những tháng cuối năm trước khi có xu hướng phục hồi rõ nét hơn trong năm 2021 do các doanh nghiệp cần có thời gian để làm quen và chuẩn bị nhằm đáp ứng được các điều kiện mới về phát hành TPDN.

Cơ cấu TPDN phát hành riêng lẻ theo ngành

Trong tháng 10, giá trị TPDN phát hành riêng lẻ của nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng giảm 61,6% so với tháng trước, đạt 3.756 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,0% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó phần lớn thuộc các Ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công đạt 3.706 tỷ đồng, còn lại 50 tỷ đồng từ CTCP Outstanding Investment thuộc phân ngành dịch vụ tài chính.

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 3.929 tỷ đồng, tăng tới 25,2 lần so với tháng trước, chiếm 41,2% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Các đợt phát hành đến từ CTCP Đầu Tư Technical (800 tỷ đồng), CTCP Bất Động Sản Hano-Vid (2.769 tỷ đồng) và Công Ty TNHH Kreves Halla Land (300 tỷ đồng).

Nhóm các ngành khác ghi nhận 1.819 tỷ đồng TPDN phát hành, tăng 3,9 lần so với tháng trước, chiếm 19,7% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Một số đợt phát hành lớn trong nhóm này bao gồm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Điện Mặt Trời KN Vạn Ninh (684,8 tỷ đồng), Công Ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (350 tỷ đồng).

Lũy kế 10 tháng, nhóm Tài chính – Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát hành thành công là 83.501 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,6% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Đứng thứ 2 là nhóm ngành Bất động sản với giá trị phát hành đạt 63.155 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,4% tổng giá trị phát hành. Nhóm Tập đoàn đa ngành có giá trị phát hành đạt mức 21.111 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5%. Các ngành còn lại đạt mức 158.258 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,5%.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status