Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 10/2020

  • Thị trường TPDN trong tháng 9 ghi nhận 31 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 12.981 tỷ đồng, trong đó TPDN riêng lẻ đạt 10.522 tỷ đồng, giảm 86,6% so với tháng 8 (số liệu điều chỉnh).
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 328.661 tỷ đồng, tăng 72,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lãi suất TPDN bình quân có xu hướng giảm trong tháng 9.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong T9/2020

Trong tháng 09/2020, tổng giá trị TPDN phát hành ra thị trường đạt 12.981 tỷ đồng, giảm 88,8% so với tháng trước; trong đó 10.522 tỷ đồng là TPDN phát hành riêng lẻ, còn lại 2.459 tỷ TPDN phát hành ra công chúng. Toàn bộ giá trị TP phát hành ra công chúng là từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 9 giảm 80,6% so với tháng 8 về 24.601 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 42,8%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công lớn nhất trong tháng 9 là: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (2.000 tỷ đồng), Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2.000 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2.000 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành thành công đạt 328.661 tỷ đồng, tăng 72,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 303.802 tỷ đồng, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN hạ nhiệt trong tháng 9 là do: (1) Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đã thắt chặt các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp như tiêu chuẩn đối với tổ chức phát hành, giới hạn số lượng nhà đầu tư, thêm điều kiện đối với các tổ chức tư vấn phát hành; (2) phần lớn các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành TPDN đã đẩy nhanh phát hành trái phiếu trong tháng 8 trước thời điểm Nghị Định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực khiến giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành tháng 8 tăng đột biến 136,5% so với tháng trước lên tới 93.951 tỷ đồng, do đó bước sang tháng 9 số doanh nghiệp có nhu cầu phát hành TPDN đã giảm mạnh (Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 9 giảm 80,6% so với tháng 8).

Cơ cấu TPDN phát hành riêng lẻ theo ngành

Trong tháng 9, giá trị TPDN phát hành riêng lẻ của nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng giảm 15,6% so với tháng trước, đạt 9.657 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó phần lớn thuộc các Ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công đạt gần 9.491 tỷ đồng, còn lại 166 tỷ đồng từ CTCP Chứng Khoán Everest thuộc phân ngành dịch vụ tài chính.

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 150 tỷ đồng, giảm tới 98,7% so với tháng trước, chiếm 1,4% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Toàn bộ các đợt phát hành đến từ CTCP Đầu tư và phát triển Bình Định.

Nhóm Tập đoàn đa ngành ghi nhận hoạt động phát hành TPDN giảm mạnh khi tổng giá trị phát hành giảm 96,3% so với tháng trước, đạt 340 tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng giá trị TPDN phát hành riêng lẻ. Các đợt phát hành thuộc về CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (40 tỷ đồng) và CTCP Sam Holdings (300 tỷ đồng).

Nhóm các ngành khác ghi nhận 375 tỷ đồng TPDN phát hành, giảm 94,2% so với tháng trước, chiếm 3,6% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Một số đợt phát hành lớn trong nhóm này bao gồm CTCP Đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc (130 tỷ đồng), CTCP May Thêu Giày An Phước (100 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, nhóm Tài chính – Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát hành thành công là 79.795 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,3% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Đứng thứ 2 là nhóm ngành Bất động sản với giá trị phát hành đạt 59.226 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,5% tổng giá trị phát hành. Nhóm Tập đoàn đa ngành có giá trị phát hành đạt mức 21.111 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9%. Các ngành còn lại đạt mức 143.671 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,3%.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status