Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 19-23/10/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 68,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP cũng có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng 149 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá có xu hướng giảm. CDS 5 năm của Việt Nam tăng lên mức 122 điểm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 68,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP cũng có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng 149 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần 19-23/10/2020, KBNN đã phát hành thành công 6.184 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 15, 20 và 30 năm trong tổng số 9.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu phân hóa, tăng 4 điểm ở kỳ hạn 15 năm và giảm 13 điểm ở kỳ hạn 5 năm so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Cụ thể, lợi suất ở các kỳ hạn 1 và 3 năm giảm nhẹ từ 0,3 đến 0,9 điểm cơ bản, còn lại tăng từ 0,4 đến 3,4 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 149 tỷ đồng, nâng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm của khối ngoại lên mức 1.923 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 26-30/10/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 8.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm.

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Tính đến ngày 23/10/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Lãi suất ở các kỳ hạn qua đêm và 3 tháng giảm lần lượt 0,8 và 0,7 điểm cơ bản, còn lại tăng từ 1 đến 14,7 điểm cơ bản.

Tỷ giá có xu hướng giảm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm giảm 16 đồng về mức 23.185 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 30 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra về mức 23.200-23.230 đồng/USD. Trong khi đó tỷ giá mua/bán tại Vietcombank không đổi ở mức 23.060-23.270 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng lên mức 122 điểm, cao hơn cuối tuần trước 2,74 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status