Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 09-13/11/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 64,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị tường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 402 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua NHNN đã bơm ròng 1,1 tỷ đồng vào hệ thống. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trong tuần qua. CDS 5 năm của Việt Nam giảm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 64,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị tường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 402 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

KBNN phát hành thành công 5.407 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn từ 5 đến 30 năm trong tổng số 8.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu không đổi ở kỳ hạn 5 năm, tăng nhẹ 2 điểm cơ bản ở kỳ hạn 10 và 15 năm và giảm 1 điểm cơ bản ở kỳ hạn 30 năm so với lần phát hành gần nhất.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) cũng phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trong tổng số 16.000 tỷ đồng TPCPBL các kỳ hạn 5, 7, 10 và 15 năm đã gọi thầu. Đây là lần phát hành thành công đầu tiên của NHPTVN trong năm 2020. Lãi suất trúng thầu TPCPBL giảm từ 1,06 đến 1,13 điểm phần trăm so với lần phát hành gần nhất vào tháng 12/2019.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa, giảm ở các kỳ hạn ngắn và tăng ở các kỳ hạn từ 3 năm trở lên. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 402 tỷ đồng, nâng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại lên 2.824 tỷ đồng.
Tuần tiếp theo từ 16-20/11/2020, KBNN sẽ gọi thầu 6.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm và NHPTVN sẽ gọi thầu tổng cộng 7.000 tỷ đồng TPCPBL các kỳ hạn 5, 7, 10, và 15 năm.

Tuần qua NHNN đã bơm ròng 1,1 tỷ đồng vào hệ thống. Tính đến hết ngày 13/11/2020, lượng reverse repo đang lưu hành trên thị trường đạt 1,1 tỷ đồng và lượng tín phiếu đang lưu hành ở mức 0. Tuần tiếp theo từ 16-20/11/2020 sẽ có 1,1 tỷ đồng reverse repo đáo hạn.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Kết thúc tuần, lãi suất các kỳ hạn từ 2 tuần đến 3 tháng giảm 0,4 – 8,6 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, các kỳ hạn còn lại tăng từ 0,4 đến 7,5 điểm cơ bản, trừ kỳ hạn 1 tuần không đổi.

Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trong tuần qua, với mức tăng 7 đồng lên 23.192 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.060-23.270 đồng/USD. Bên cạnh đó, tỷ giá trên thị trường tự do giảm 10 đồng ở cả hai chiều về mức 23.190-23.220 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam giảm, đạt 104,34 điểm cơ bản, thấp hơn mức đóng cửa tuần trước đó 8,22 điểm cơ bản.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status