Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 16-20/11/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 73,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 756 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở, NHNN hút ròng 1,1 tỷ đồng khỏi hệ thống. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh.
  • Tỷ giá trung tâm giảm trong tuần qua. CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 73,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp có xu hướng phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm. Khối ngoại mua ròng xấp xỉ 756 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

KBNN phát hành thành công 5.150 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15 và 20 năm trong tổng số 6.750 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu không đổi ở kỳ hạn 10 năm, tăng nhẹ 1 điểm cơ bản ở kỳ hạn 15 năm và 3 điểm ở kỳ hạn 20 năm so với lần phát hành gần nhất.\

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) cũng phát hành thành công 5.000 tỷ đồng TPCPBL kỳ hạn 10 và 15 năm trong tổng số 7.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu TPCPBL giảm từ 3 đến 4 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất vào tuần 09-13/11/2020.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm, trừ kỳ hạn 3 năm tăng 1,4 điểm cơ bản, còn lại giảm từ 0,7 tới 8,1 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 756 tỷ đồng, nâng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại lên 3.580 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 23-27/11/2020, KBNN sẽ gọi thầu 7.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm và NHPTVN sẽ gọi thầu tổng cộng 2.000 tỷ đồng TPCPBL các kỳ hạn 10 và 15 năm.

Trên thị trường mở, NHNN hút ròng 1,1 tỷ đồng khỏi hệ thống. Tính đến ngày 20/11/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh. Trong tuần qua, lãi suất giảm ở tất cả các kỳ hạn từ 0,01 đến 1,21 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Tỷ giá trung tâm giảm trong tuần qua, với mức giảm 13 đồng về 23.179 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.055-23.265 đồng/USD. Bên cạnh đó, tỷ giá trên thị trường tự do không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.190-23.220 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ, đạt 107,88 điểm cơ bản, cao hơn mức đóng cửa tuần trước đó 3,54 điểm cơ bản.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status