Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần12-16/10/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 76,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dưới 5 năm và tăng ở các kỳ hạn còn lại. Khối ngoại mua ròng 204 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng không đổi trừ kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng.
  • Tỷ giá diễn biến trái chiều. CDS 5 năm của Việt Nam tiếp tục giảm xuống mức 119,26 điểm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 76,8% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dưới 5 năm và tăng ở các kỳ hạn còn lại. Khối ngoại mua ròng 204 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần 12-16/10/2020, KBNN đã phát hành thành công 9.217 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm trong tổng số 12.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu phân hóa, giảm 22 điểm cơ bản ở kỳ hạn 10 năm và tăng 4 điểm cơ bản ở kỳ hạn 15 năm so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Cụ thể, lợi suất TPCP ở các kỳ hạn dưới 5 năm giảm 0,2 đến 1,3 điểm cơ bản, trong khi lợi suất ở các kỳ hạn 5, 7 và 10 năm tăng từ 0,9 đến 2,2 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 204 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020, khối ngoại đã mua ròng 1.774 tỷ đồng trái phiếu.

Tuần tiếp theo từ 19-23/10/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 9.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 15, 20 và 30 năm.

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Tính đến ngày 16/10/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng không đổi trừ kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng. Lãi suất ở các kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng giảm lần lượt 1,7 đến 5 điểm cơ bản.

Tỷ giá diễn biến trái chiều. Cụ thể, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng lên mức 23.201 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 60 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra lên mức 23.230-23.260 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá mua/bán tại Vietcombank giảm 10 đồng ở cả 2 chiều mua/bán về mức 23.060-23.270 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tiếp tục giảm xuống mức 119,26 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 1,55 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status