Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

02/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 22-26/02/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 733

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 10,6%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng. Khối ngoại mua ròng 187 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.…

23/02

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 08-19/02/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 421

Tỷ lệ trúng thầu ở mức trung bình, đạt 46,7%. Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp trái chiều. Khối ngoại mua ròng 676 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.…

09/02

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 01-05/02/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 362

Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh, chỉ đạt 1,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu TPCP không đổi. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng…

02/02

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 25-29/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 407

Tỷ lệ trúng thầu giảm, đạt 75% trong tuần qua. Lãi suất TPCP phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trên…

26/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 18-22/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 391

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 1.289 tỷ…

22/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1926

Trong tháng 12/2020 tổng giá trị TPDN phát hành đạt 41.489 tỷ đồng, trong đó 7.019 tỷ đồng TPDN phát hành ra công chúng. Năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 437.689 tỷ đồng, tăng 38,8% so với…

20/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 11-15/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 377

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 1.316…

12/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 04-08/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 377

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…

06/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/12/2020-01/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 427

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, chỉ đạt 13% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng phân hóa. Khối ngoại mua…

29/12

năm 2020

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 12/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1062

Thị trường TPDN dần giảm nhiệt về cuối năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 11/2020 đạt 15.168 tỷ đồng, trong đó 4.543 tỷ đồng TPDN phát hành ra công chúng. Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị…
DMCA.com Protection Status