Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam

Tìm theo ngày

24/03

năm 2021

Báo cáo Trái phiếu doanh nghiệp tháng 03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 1196

Thị trường TPDN hạ nhiệt trong những tháng đầu năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong 2T21 đạt 15.562 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị TPDN phát hành riêng lẻ trong 2T21 đạt…

24/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 15-19/03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 627

Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh trong tuần vừa qua, đạt 33,6%.  Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp cũng có xu hướng tăng. Khối ngoại mua ròng 244 tỷ đồng…

16/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 08-12/03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 536

Tỷ lệ trúng thầu có sự cải thiện trong tuần vừa qua, đạt 60,8%. Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ trong khi lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 494 tỷ…

09/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 01-05/03/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 523

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 13,0%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 695 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Trong…

02/03

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 22-26/02/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 872

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 10,6%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng. Khối ngoại mua ròng 187 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.…

23/02

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 08-19/02/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 560

Tỷ lệ trúng thầu ở mức trung bình, đạt 46,7%. Lãi suất trúng thầu TPCP tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp trái chiều. Khối ngoại mua ròng 676 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.…

09/02

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 01-05/02/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 509

Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh, chỉ đạt 1,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu TPCP không đổi. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng…

02/02

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 25-29/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 544

Tỷ lệ trúng thầu giảm, đạt 75% trong tuần qua. Lãi suất TPCP phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trên…

26/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 18-22/01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 519

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 1.289 tỷ…

22/01

năm 2021

Báo cáo Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 01/2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 2329

Trong tháng 12/2020 tổng giá trị TPDN phát hành đạt 41.489 tỷ đồng, trong đó 7.019 tỷ đồng TPDN phát hành ra công chúng. Năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 437.689 tỷ đồng, tăng 38,8% so với…
DMCA.com Protection Status