Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 01-05/02/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh, chỉ đạt 1,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu TPCP không đổi. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng 465 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở NHNN đã bơm ròng 24.097 tỷ đồng vào hệ thống. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng mạnh.
  • Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng về mức 23.154 đồng/USD.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh, chỉ đạt 1,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu TPCP không đổi. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng 465 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

Tỷ lệ trúng thầu giảm mạnh, chỉ đạt 1,3% trong tuần qua. KBNN chỉ gọi thầu thành công 80 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 20 năm trong tổng số 6.000 tỷ đồng gọi thầu ở các kỳ hạn 10, 15, và 20 năm. Lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 20 năm không đổi so với kỳ phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm, trừ kỳ hạn 1 năm tăng 0,5 điểm cơ bản. Lãi suất các kỳ hạn còn lại giảm từ 0,7 đến 7 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 465 tỷ đồng trong tuần qua, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 3.289 tỷ đồng.

NHNN đã bơm ròng 24.097 tỷ đồng vào hệ thống do nhu cầu thanh khoản sát Tết tăng. Tính đến hết ngày 05/02/2020, lượng reverse repo đang lưu hành trên thị trường đạt 24.097 tỷ đồng và lượng tín phiếu đang lưu hành ở mức 0. Tuần tiếp theo từ 08-12/02/2020 sẽ có 15.568 tỷ đồng reverse repo đáo hạn.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, lãi suất tăng từ 0,02 đến 1,67 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn.

Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng về mức 23.154 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank tiếp tục giảm 50 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra về mức 22.880-23.090 đồng/USD. Ngoài ra, tỷ giá trên thị trường tự do không đổi ở chiều mua vào và tăng nhẹ 20 đồng ở chiều bán ra, đạt 23.500-23.570 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam giảm 7,78 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 95,74 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status