Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Trái phiếu doanh nghiệp tháng 03/2021

  • Thị trường TPDN hạ nhiệt trong những tháng đầu năm; tổng giá trị TPDN phát hành trong 2T21 đạt 15.562 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Giá trị TPDN phát hành riêng lẻ trong 2T21 đạt 11.428 tỷ đồng (-40,9% svck) và giá trị TPDN phát hành ra công chúng đạt 4.134 tỷ đồng (cùng kỳ không phát hành ra công chúng).

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status